Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP02 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dysponowanie wiedzą potwierdzoną świadectwem maturalnym.

Orientowanie się w bieżących wydarzeniach społecznych.

Uczestniczenie w zajęciach uniwersyteckich z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.


Skrócony opis:

Przedstawienie rodowodu socjologii jako dyscypliny akademickiej, etapów jej instytucjonalizacji, charakterystyka podstawowych zagadnień, którymi zajmuje się współczesna socjologia (zbiorowości społeczne, role społeczne, więzi, interakcje, postawy, konformizm, dewiacja społeczna), ukazanie zasadniczych wymiarów nierówności społecznych, warunków życia społeczeństwa polskiego i społecznych aspektów globalizacji.

Pełny opis:

Zadaniem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z genezą socjologii, jej kształtowaniem się jako dyscypliny akademickiej, podstawowymi problemami socjologicznymi oraz z socjologiczną wiedzą na temat współczesnego społeczeństwa polskiego i światowymi procesami globalizacyjnymi. Przedstawione zostaną następujące zagadnienia: Rodowód socjologii jako nauki. Przedmiot socjologii i jej instytucjonalizacja. Zbiorowości społeczne. Rodzina jako grupa społeczna i jej przemiany. Role społeczne. Więź społeczna. Interakcje i postawy społeczne. Konformizm i dewiacja społeczna. Kulturowe uwarunkowania zachowań konformistycznych i dewiacyjnych. Nierówności społeczne. Warunki życiowe społeczeństwa polskiego. Społeczne i gospodarcze aspekty globalizacji.

Literatura:

Barbara Szacka: Wprowadzenie do socjologii, wyd. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Piotr Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

John J. Macionis: Sociology, wyd. 11, Prentice-Hall, New Jersey 2007.

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy:

Przyswojenie wiadomości dotyczących genezy socjologii, jej głównych problemów oraz sposobów formułowania pytań i odpowiedzi na doniosłe kwestie społeczne.

Z zakresu umiejętności:

Nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologiczną.

Rozpoznawanie problemów społecznych i ich poprawne definiowanie.

Formułowanie zaleceń praktycznych dotyczących rozwiązywania istotnych zagadnień społecznych.

W zakresie innych kompetencji:

Nabycie umiejętności dostrzegania i aprobowania kulturowego i normatywnego zróżnicowania współczesnych systemów społecznych.

Rozbudzenie wrażliwości empatycznej i tolerancji dla odmiennych poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie odpowiedzi na otwarte pytania testowe obejmujące wiedzę przekazaną w trakcie wykładu, czas trwania 45 minut

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.