Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP04 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład prezentuje najważniejsze teorie osobowości i czynniki wpływające na rozwój osobowości. Omawia sytuacje konfliktowe i ich wpływ na zachowanie jednostki w relacjach interpersonalnych. Analizuje możliwości i techniki kształtowania i zmiany postaw oraz sztukę skutecznego przekonywania i wpływania na zachowanie ludzi.

Pełny opis:

Wykład przedstawia i wyjaśnia następujące zagadnienia :

1. Przedmiot, podstawowe kierunki i metody badań w psychologii społecznej

2. Cechy genetyczne a wpływ środowiska na osobowość jednostki

3. Teorie osobowości -Jak badać ludzką osobowość ?

4. Psychoanaliza i jej znaczenie w badaniu osobowości człowieka

5. Podstawowe koncepcje neopsychoanalityczne

6. Teorie osobowości - kontynuacja: Teoria uczenia i teoria ról

7. Typy sytuacji konfliktowych. Teoria dysonansu poznawczego a zachowanie jednostki

8. Źródła frustracji i mechanizmy jej rozładowania. Żródła i objawy stresu oraz sposoby przezwyciężania stresu

9. Uczucia i emocje - ich wpływ na życie człowieka

10. Tożsamość jednostki i jej wymiary

11. Pojęcie postawy i jej wymiary

12. Cechy nadawcy i cechy przekazu, techniki wzmacniania siły argumentacji

13. Sztuka skutecznego przekonywania - elementy teorii negocjacji

14. Jakie pożytki płyną z wiedzy psychologicznej dla edukacji prawników

Literatura:

Literatura uzupełniająca :

1. C.S. Hall, G. Lindzey: Teorie osobowości; PWN, 1990

2. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert: Psychologia społeczna. Serce i umysł; Zysk i S-ka, 1997

3. A. Manstead, M. Hewstone (i inni) redakcja naukowa: Psychologia społeczna, Encyklopedia Blackwella, Warszawa 2001

4. E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

5. K. Adams, GJGalames: Komunikacja w grupach, Warszawa 2008

6. A. Pease: Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2005

Literatura zalecana :

1..P.K.Oleś : Wprowadzenie do psychologii osobowości, Scholar 2003

2. B.Wojcieszke: Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003

3. D.G. Leathers : Komunikacja niewerbalna, Wyd. Naukowe PWN, 2007

4. E. Aronson : Człowiek, istota społeczna, Warszawa, 1976 i później

5. K. Horney : Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, 1976 i później

6. E. Goffman : Człowiek w teatrze życia codziennego, PiW, 1981 i później

7. E. Goffman : Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk, 2005

8. Z Freud : Wprowadzenie do psychoanalizy, Warszawa, 1984 i później

9. A. Kępiński : Psychopatologia nerwic, Warszawa 1973 i później

10. R. May : Miłość i wola, PiW, 1988 i później

11. W. Masternbrock: Negocjowanie; Wyd. Naukowe PWN, 1997

Efekty uczenia się:

Zajęcia dostarczają podstawowej wiedzy potrzebnej do kształtowania stosunków interpersonalnych i więzi społecznych , a także znaczących dla zrozumienia społecznego działania prawa i kształtowania ładu społeczno-prawnego (zagadnień z zakresu socjologii prawa). Student zdobywa wiedzę potrzebną w wykonywaniu zawodów prawniczych w zakresie kształtowania i zmiany postaw legalistycznych oraz świadomości prawnej społeczeństwa.

WIEDZA: Student zdobywa podstawową wiedzę o człowieku i jego zachowaniach w relacjach interpersonalnych. Zna podstawowe teorie omawiające strukturę osobowości oraz fakty rozwojowe kształtujące osobowość jednostki. Ma wiedzę o czynnikach określających tożsamość jednostki. Zna różne typy sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z wynikającymi z tych sytuacji dylematami. Nabywa wiedzy na temat kształtowania i zmiany postaw osób, z którymi pozostaje w interpersonalnych relacjach.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi prawidłowo interpretować zachowania własne i innych ludzi w relacjach interpersonalnych. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przejawy frustracji, stresu, dysonansu poznawczego oraz umiejętnie je przezwyciężać lub minimalizować. Potrafi kształtować i zmieniać postawy innych ludzi, dobierając właściwe typy argumentacji oraz skutecznie przekonywać innych do własnych racji.

KOMPETENCJE: Potrafi właściwie kształtować swoje relacje z innymi ludźmi przydatne w przyszłej pracy zawodowej prawnika. Prawidłowo identyfikuje mechanizmy rozładowywania frustracji i stresów wynikających z sytuacji konfliktowych oraz przeciążenia zadaniami (w tym pracą zawodową). Umie przekonywać innych do własnych racji w tym skutecznie kształtować relacje interpersonalne w grupie zawodowej, w relacjach z klientami oraz w relacjach z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium 1 :

Kontrola obecności oraz przyswojenie treści wykładu przez jego wysłuchanie i konspektowanie. 1-2 kartkówki sprawdzające poziom przyswojenia treści wykładów.

Kryterium 2 :

Osoby, które spełnią warunki kryterium 1 mogą dodatkowo (decyzja należy do studenta/studentki) przystąpić do egzaminu pisemnego (7 zagadnień do opracowania w czasie egzaminu). Osoby te poza przyswojeniem treści wykładu mają obowiązek dodatkowo przeczytać dwie pozycje książkowe z zalecanej literatury.

Po spełnieniu kryterium 1 - zaliczenie na ocenę dobrą lub dostateczną

Po spełnieniu kryterium 2 (zdany egzamin) - zaliczenie na ocenę wyższą niż dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Zapała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.