Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System rządów w Konstytucji RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP24 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: System rządów w Konstytucji RP
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza funkcjonowania polskiego systemu rządów z punktu widzenia konstytucyjnych mechanizmów podziału i równowagi władz. Chodzi także o próbę identyfikacji współczesnych dylematów ustroju demokratycznego i rozważenie na tym tle projektów reform ustrojowych w Polsce.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla II, III, IV, V roku studiów.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa.

1 i 2. Pojęcie systemu rządów. Demokracja i jej postacie. Systemy rządów we współczesnych państwach demokratycznych.

3 i 4. Zasady ustroju RP i ich znaczenie dla funkcjonowania systemu rządów w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

5 i 6. Parlament i jego rola w polskim systemie rządów na tle porównawczym.

7 i 8. Władza wykonawcza - struktura, zasady funkcjonowania, powiązania z władzą ustawodawczą i sądowniczą.

9. Władza sądownicza i jej rola w systemie podziału i równowagi władz.

10 i 11. Problem legitymacji funkcji Trybunału Konstytucyjnego i granic jego uprawnień.

12. Konsekwencje konstytucyjnej regulacji systemu źródeł prawa dla systemu rządów.

13. Ustrojowe konsekwencje integracji europejskiej.

14 i 15. Dylematy demokracji w polskiej praktyce ustrojowej i projekty zmian konstytucyjnych.

Literatura:

1. B. Banaszak: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004.

2. M. Domagała, red.: Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997.

3. L. Garlicki, red.: Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 1999.

4. R. Piotrowski: Koncepcje nowego ustroju państwa w projektach zmian konstytucyjnych, w: Ius et Lex, nr 1/2005, s.153.

5. P. Sarnecki: Ustroje konstytucyjne państwa współczesnych, Kraków 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.