Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjne granice wolności jednostki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP28 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjne granice wolności jednostki
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza sformułowań konstytucyjnych na tle wybranych dylematów praktyki, w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o granice wolności jednostki w demokratycznym państwie prawnym.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla II, III, IV,V roku studiów.

Forma zaliczenia przedmiotu: lista obecności, praca zaliczeniowa.

1. Jednostka z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i konstytucyjnego. Kształtowanie się konstytucyjnej koncepcji praw jednostki: idee i wartości, spory, kompromisy oraz ich odzwierciedlenie w Konstytucji RP.

2. Dylematy granic wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

3. Podstawowe zasady ustrojowe a status jednostki w państwie. Próba interpretacji pojęcia godności człowieka. Konstytucyjna zasada godności człowieka i jej znaczenie. Rozumienie wolności w Konstytucji RP. Zagadnienie granic wolności i praw: problematyka interpretacji art. 31 Konstytucji RP. Formalne i materialne przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności. Zasada równości jako wyznacznik konstytucyjnego statusu jednostki.

4. Wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne - problematyka interpretacji i zagadnienie granic ograniczeń. Analiza sformułowań konstytucyjnych na tle wybranych dylematów praktycznych i orzecznictwa. Zasada proporcjonalności, przesłanki ograniczeń, koncepcja istoty praw i wolności, znaczenie zasad przyzwoitej legislacji.

5. Zagadnienie konstytucyjnych obowiązków jednostki. Związek praw (wolności) i obowiązków jednostki jako szczególna cecha jej statusu prawnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Literatura:

1. B. Banaszak, A. Preisner: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.

2. L. Garlicki (red.): Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2003, t. III.

3. M. Wyrzykowski, M. Chmaj (red.): Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, Kraków 2002, t. IV .

4. M. A. Nowicki: Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1999.

5. P. Winczorek: Aksjologiczne podstawy nowej Konstytucji, Państwo i Prawo, Nr 11-12/1997.

6. K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Piotrowski
Prowadzący grup: Ryszard Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.