Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP39 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dzieje filozofii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Dzieje filozofii będą wykładane z pominięciem charakterystyki epoki w której powstawały poszczególne systemy filozoficzne. Zostaną przedstawione związki myśli filozoficznej ze sobą oraz aktualność wybranych systemów filozoficznych przeszłości.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny dla III, IV, V roku studiów.

Forma zaliczenia przedmiotu: czynna obecność na wykładach

1. Filozofia jako wiedza i jako mądrość. Stanowiska minimalistyczne

i maksymalistyczne. Znaczenie teoretyczne i praktyczne filozofii.

2. Filozofia w Europie a na innych kontynentach. Pierwsi filozofowie

Greccy. Zagadnienie arche.

3. Idealizm a materializm. Idealizm teoriopoznawczy. Wątki idealistyczne w poglądach filozofów poprzedzających Platona. Idealizm obiektywny.

4. Zagadnienie źródeł poznania. Racjonalizm i odmiany empiryzmu.

5. Agnostycyzm . Materializm. Panteizm. Hylemorfizm głoszony przez Arystotelesa.

6. Poglądy etyczne filozofów starożytnościi.

7. Charakterystyka poglądów filozoficznych średniowiecz.

8. Przyczyny renesansu i ogólna charakterystyka tego okresu.

9. Kartezjusz i Bacon jak twórcy filozofii nowożytnej. Pascal a Kartezjusz.

10. Substancja według Spinozy i według Leibniza. Idealizm subiektywny, Berkeleya.

11. Przewrót kopemikański Kanta. Idealizm transcendentalno-logiczny.

12. Pozytywizm filozoficzny i neopozytywizm.

13. Neokantyzm.

14. Nurty w obrębie filozofii chrześcijańskiej.

15. Okresy filozofii w Polsce po drugiej wojnie światowej. Filozofia powojenna w Polsce na tle filozofii międzywojennej. Mesjanizm.

Literatura:

1. " Wokół człowieka" , praca zbiorowa, Warszawa 1988

2. M. Szyszkowska "Twórcze niepokoje codzienności".Warszawa 1999

3. M. Szyszkowska "Filozofia polityki. Filozofia prawa Filozofia twórczości", Warszawa l993

4. Wł. Tatarkiewicz, " O filozofii i sztuce", Warszawa 1986

5. "Artyści o sztuce". Warszawa 1969

6. A.Rogalski, " Literatura i cywilizacja", Warszawa 1956

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny zaliczenia z Dziejów filozofii: rozumienie zagadnień przedstawionych w czasie wykładów oraz opanowanie elementarnej wiedzy z tego zakresu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.