Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP62 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład jest dostępny dla studentów wszystkich lat studiów, zakłada więc podstawowe umiejętności uczenia się wymagane od wszystkich studentów. Wskazane, lecz niekonieczne jest również posiadanie wiedzy z zakresu prawa procesowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład „Etyka prawnicza” jest przedmiotem poszerzającym wiedzę humanistyczną i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami etyki, tradycjami etyki prawniczej, statusem zawodów prawniczych jako zawodów zaufania publicznego oraz etyką zawodową poszczególnych zawodów prawniczych.

Pełny opis:

Wykład składa się z grupy zagadnień teoretyczno-historycznych oraz zagadnień etyki poszczególnych zawodów prawniczych.

W pierwszej grupie zagadnień studenci zostaną zapoznani ze statusem zawodów prawniczych, w szczególności z pojęciem zawodów zaufania publicznego, podstawowymi informacjami na temat etyki i moralności, w tym statusu etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej oraz z przebiegiem procesów kształtowania się tradycji etyki prawniczej.

W drugiej grupie zagadnień studenci zostaną zapoznani z podstawowymi problemami etyki poszczególnych zawodów prawniczych. W ramach etyki zawodów adwokata i radcy prawnego omówione zostaną problemy pozyskiwania klientów i komunikacji z klientem, konfliktu interesów, tajemnicy zawodowej, zakończenia współpracy z klientem oraz rzetelności finansowej w relacjach z klientem. W ramach etyki zawodu sędziego omówione zostaną zasady bezstronności i niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Zostaną omówione także podstawowe problemy innych zawodów prawniczych, tj. etyki prokuratora, etyki notariusza oraz etyki komornika sądowego.

Powyższe zagadnienia podczas wykładów zostaną omówione w następującej kolejności:

1. Etyka zawodowa a etyka ogólna

2. Tradycja i kodyfikacja etyki zawodowej

3. Zawody zaufania publicznego

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna

5. Etyka adwokatów i radców prawnych: funkcje zawodu

6. Etyka adwokatów i radców prawnych: zasada lojalności i relacje z klientem

7. Etyka adwokatów i radców prawnych: konflikt interesów

8. Etyka adwokatów i radców prawnych: etyczne granice wolności słowa

9. Etyka adwokatów i radców prawnych: marketing i rzetelność finansowa

10. Etyka sędziów: zasada bezstronności i niezawisłość

11. Etyka sędziów: zasady pełnienia służby i zachowania poza służbą

12. Etyka prokuratorów

13. Etyka notariuszy

14. Etyka komorników sądowych

Literatura:

Podstawową literaturę stanowią następujące pozycje:

1. P. Skuczyński, Etyka adwokatów i radców prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2016

2. Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć pod red. P. Skuczyńskiego i S. Sykuny, CH Beck, Warszawa 2013

3. Część III tomu 13 Systemu prawa administracyjnego pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla - Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016

Szczegółowy wykaz wybranej literatury przedmiotu można znaleźć tutaj: https://www.academia.edu/23823449/Etyka_prawnicza_wykaz_literatury

Efekty uczenia się:

Studenci powinni nabyć wiedzę dotyczącą zasad etyki prawniczej oraz obowiązków zawodowych poszczególnych zawodów.

Studenci powinni nabyć umiejętności rozpoznawania oraz dyskutowania podstawowych dylematów towarzyszących wykonywaniu zasad prawniczych, a także wynajdywania oraz interpretacji aktów normatywnych regulujących wykonywanie zawodów prawniczych.

Studenci powinni nabyć postawy niezbędne do wykonywania zawodów prawniczych zgodne z zasadami etyki prawniczej i obowiązkami zawodowymi.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach wykładu studenci przygotowują pisemne prace zaliczeniowe na wybrany temat z zakresu etyki prawniczej i wykonywania zawodów prawniczych. Prace oceniane są z punktu widzenia umiejętności zrozumienia tematu, analizy podstawowych stanowisk i argumentów w tym zakresie, wynajdywania i interpretacji aktów normatywach w tym zakresie, a także formalnej poprawności tekstu.

Wykaz tematów prac zaliczeniowych można znaleźć tutaj: https://www.academia.edu/22639186/Etyka_prawnicza_tematy_prac_zaliczeniowych

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Skuczyński
Prowadzący grup: Paweł Skuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.