Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzymskie - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DHP164 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Należy podać zakres wiedzy/umiejętności/innych kompetencji, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu (zdefiniować efekty uczenia się „na wejściu”).

Korzystne byłoby wskazanie tych przedmiotów z oferty UW, których realizacja – czyli osiągnięcie przez studenta zdefiniowanych efektów uczenia się – ułatwią mu naukę opisywanego przedmiotu.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej: sformułowania tematu, wyszukania odpowiednich źródeł i literatury, przedstawienia właściwej konstrukcji pracy, właściwego cytowania literatury.

Krótki opis treści zajęć, rozszerzający sformułowania zawarte w tytule i wskazujący, „o czym to jest”, na ogólnym poziomie i w sposób możliwie przystępny. Ma ułatwić dokonanie wyboru zajęć. Mile widziane wskazanie powiązań z innymi przedmiotami lub dziedzinami.

(do 1.000 znaków)

Pełny opis:

Jasny i zwięzły opis treści zajęć pozwalający określić ich zakres tematyczny.

Jeżeli przedmiot realizowany jest w kilku formach (np. wykład i ćwiczenia), należy opisać wykład i ćwiczenia oddzielnie. Np. „Wykład ma za zadanie...”, „Ćwiczenia poświęcone są...” (zgodnie z informacją zamieszczoną w polu wyżej, dotyczącą form(y) zajęć).

Korzystne byłoby określenie szacunkowej, całkowitej liczby godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się (biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia, pracę samodzielną studenta).

(do 65 tys. znaków)

Literatura:

Literatura zmieniająca sie i zależna od przygotowywanych prac magisterskich

Literatura wymagana lub zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu (jeśli przedmiot kończy się egzaminem, to jest to literatura do egzaminu).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Posługuje się elektronicznymi bazami danych

Umie szukać literatury w katalogu kartkowym

Umie właściwie formułować noty i sporządzać wykazy literatury i źródeł

Na IV roku dokonuje wyboru tematu pracy magisterskiej

umie sporządzić plan pracy

samodzielnie dobiera dla danego tematu teksty źródłowe i analizuje je

Referuje kolejne rozdziały pracy magisterskiej

V rok kończy samodzielnym napisaniem pracy magisterskiej

Należy zamieścić opis zakładanych efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i innych kompetencji, które student nabywa poprzez realizację danego przedmiotu.

UWAGA: Jeżeli przedmiot jest realizowany w kilku formach (np. wykład i ćwiczenia, wykład i laboratorium itp.), to należy zdefiniować efekty uczenia się dla całego przedmiotu.

UWAGA: Efekty uczenia się dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu (np. dla wykładu i dla ćwiczeń) zostaną przedstawione w części B załącznika.

UWAGA: Efekty uczenia się dla całego przedmiotu NIE MUSZĄ BYĆ sumą efektów uczenia się zdefiniowanych dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu.

Efekty uczenia się opisujemy za pomocą czasowników, np.:

„Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

– analizuje...

– rozpoznaje...

– wyjaśnia...”

Listę przykładowych czasowników opisujących efekty kształcenia można znaleźć na stronie www.bjk.uw.edu.pl w opracowaniu Efekty kształcenia – pomocne informacje.

(do 4.000 znaków)

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielna praca na seminarium

Na V roku przygotowanie pracy magisterskiej

Należy podać sposób weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych dla przedmiotu jako całości (która może obejmować różne formy zajęć, np. wykład i ćwiczenia, wykład i laboratorium itp.), np. wymagania egzaminacyjne, jeżeli przedmiot kończy się egzaminem.

UWAGA: Metody i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się zdefiniowanych dla poszczególnych form dydaktycznych zajęć w ramach przedmiotu należy przedstawić w części B niniejszego załącznika.

(do 4.000 znaków)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zabłocka
Prowadzący grup: Zuzanna Benincasa, Jakub Urbanik, Maria Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.