Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo bankowe - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA0778 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo bankowe - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagany jest ukończony III rok studiów na kierunku prawo.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów ze źródłami prawa bankowego, prawa unijnego (głównie dyrektywy regulujące działalność instytucji kredytowych), prawo bankowego publicznego i prywatnego oraz ustawodawstwa krajowego z prawa bankowego publicznego i prywatnego, a także z doktrynami i orzeczeniami sądów i Trybunału Konstytucyjnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie instytucji kredytowej i finansowej.

2. Różnice między pojęciami w przepisach unijnych, a polskim prawem bankowym.

3. Pojęcie banku i czynności bankowych.

4. Zezwolenie na utworzenie banku.

5. Pojęcie nadzoru finansowego, w tym bankowego.

6. Modele organizacyjne nadzoru bankowego, cele i środki prawne.

7. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego.

8. Formy prawne działania Komisji Nadzoru Finansowego.

9. Charakter prawny działania Komisji Nadzoru Finansowego.

10. Pozycja prawna NBP.

11. Miejsce NBP w Unii Gospodarczej i Walutowej.

12. Umowy kredytowe.

13. Umowy o kredytach konsumenckich.

14. Umowy kredytowe zawierane za pomocą kart płatniczych.

15. Nadzór skonsolidowany i nadzór uzupełniający.

16. Instrumenty prawne przeciwdziałania kryzysom finansowym.

17. Analiza przyczyn i skutków ostatniego kryzysu finansowego.

18. Środki oddziaływania państwa rozwiązujące sytuacje kryzysowe.

19. Zakres pomocy publicznej akceptowanej przez Komisję Europejską (rozwiązania stałe i doraźne).

20. Inne bieżące problemy z zakresu działalności banku.

Literatura:

1. H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013

2. R. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

3. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2011

4. Literatura z dziedziny prawa bankowego publicznego i prywatnego, zadawana sukcesywnie na zajęciach przez prowadzącego oraz wybrane artykuły.

Efekty uczenia się:

1. Swobodne poruszanie się w czytaniu prawa unijnego i polskiego, regulujących zagadnienia bankowości.

2. Znajomość zasadniczych poglądów doktryny oraz istotnych orzeczeń sądowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności.

Aktywność na zajęciach.

Referaty, prezentacje

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prowadzący grup: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.