Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i postępowanie administracyjne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA089A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo i postępowanie administracyjne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie aktualnych zagadnień prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sadami administracyjnymi. Prezentacja fragmentów, a następnie całych prac magisterskich i ich wstępna ocena. Akceptacja prac magisterskich i przygotowanie do obrony i egzaminu magisterskiego

Pełny opis:

Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym i w postępowaniu przed sadami administracyjnymi – wprowadzenie do zagadnienia.

Skarga kasacyjna w prawie o postępowaniu przed sadami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP i standardów Rady Europy

Skarga na nierozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie – analizy ustawy z 2004 poświęconej w/w zagadnieniu.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sadowoadministracyjnym

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – zagadnienie weryfikacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Omawianie przedstawionych do wstępnej oceny wybranych rozdziałów.

Omówienie prawnego waloru orzecznictwa sądów administracyjnych i organów administracji państwowej

Wykładnia prawa administracyjnego w doktrynie i w sądach administracyjnych

Źródła prawa europejskiego obowiązujące w Polsce bezpośrednio

Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji publicznej

Sport kwalifikowany – organizacja i zasady funkcjonowania

Omówienie zakresu egzaminu magisterskiego i kryteriów oceniania pracy magisterskiej

Literatura:

Prawo administracyjne. Pod redakcja Marka Wierzbowskiego. Warszawa 2009, LexisNexis.

Zb. Kmieciak , Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego . Warszawa 2000.

Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym. Zakamycze 2004.

Patologie w administracji, red. P. Suwaj, D. Kijowski. Oficyna 2009

Płaszczyzny konfliktow w administracji publicznej , pod. red. M.Tabernackiej i R. Raszewskiej –Skaleckiej . Oficyna 2010

B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne. Warszawa 2009.

Postepowanie administracyjne i postepowanie przed sadami administracyjnymi, pod red. Jacka Langa. Wyd. 4 Warszawa 2010

Z. Kmieciak, Postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie. Oficyna 2010

B. Adamiak, J.Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011.

Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz, pod red. T.Wosia. Warszawa LexisNexis 2009.

Efekty uczenia się:

Rozwinięcie zainteresowań uczestników zajęć z dziedzin prawa

administracyjnego i postępowania administracyjnego poprzez:

− przygotowywanie pracy magisterskiej

− i przygotowanie do egzaminu magisterskiego

− rozszerzenie wiedzy na temat aktualnych problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej, orzecznictwie

− umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy podczas referatów,

dyskusji, itp.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studentów w ciągu roku akademickiego

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Jarosław Maćkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.