Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA0978 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Seminarium adresowane jest do studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu prawa finansowego, którzy są zainteresowani bardziej szczegółowym zbadaniem wybranych aspektów prawa finansowego.

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium są wybrane, najczęściej kontrowersyjne problemy z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przedsiębiorców, takie jak problematyka kosztów uzyskania przychodów, ich rozliczania w czasie i dokumentowania, pojęcie przychodu podatkowego, podatkowe aspekty zdarzeń restrukturyzacyjnych ( aporty, łączenia, przekształcenia przedsiębiorców) i niektórych umów (leasing, sprzedaż przedsiębiorstwa).

Pełny opis:

Semestr zimowy

1. Podatki dochodowe. Ogólne zagadnienia związane z ustalaniem i opodatkowaniem dochodu.

2. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu. Definicja ustawowa. Linie orzecznicze.

3. Udokumentowanie poniesienia kosztu, przypisanie do okresu podatkowego, różnice kursowe.

4. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

5. Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów uzyskania przychodów : reklama, reprezentacja, sponsoring.

6. Kazusy ilustrujące kontrowersyjne zagadnienia z zakresu kosztów uzyskania przychodów (interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów).

7. Pojęcie przychodu podatkowego.

8. Moment powstania przychodu. Zasada kasowa. Zasada memoriałowa.

9. Świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika jako przychód pracownika ( zagadnienia kontrowersyjne).

10. Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy.

11. Kazusy ilustrujące kontrowersyjne zagadnienia dotyczące przychodu podatkowego ( interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów)

12. Amortyzacja podatkowa

13. Kazusy ilustrujące kontrowersyjne zagadnienia z zakresu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów)

14. Opodatkowanie stron umowy leasingu.

Semestr letni

1. Podatek od towarów i usług. Przegląd wybranych zagadnień.

2. Definicja podatnika podatku od towarów i usług. Pojęcie działalności gospodarczej.

3. Dostawa towarów i miejsce jej dokonania. Transakcje łańcuchowe, transakcje trójstronne.

4. Definicja świadczenia usług, miejsce świadczenie usług

5. Kazusy ilustrujące sposób ustalania miejsca świadczenia usług.

6. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego – zasady

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Charakterystyka konstrukcji.

8. Ogólna charakterystyka podatkowych aspektów zdarzeń restrukturyzacyjnych

9. Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – skutki u obu stron transakcji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych

10. Aport przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części – skutki u obu stron transakcji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych

11. Przejęcie spółki w drodze kupna lub wymiany udziałów - skutki u w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych

12. Łączenie spółek na przykładzie wybranego rodzaju zdarzenia - skutki w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych

13. Przekształcenie formy prawnej na przykładzie wybranego rodzaju zdarzenia - skutki w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych

14. Posumowanie problematyki seminarium. Problemy ochrony praw podatnika.

Literatura:

H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2008, t.1-2

Prawo Podatkowe .Teoria.Intytucje.Funkcjonowanie. Praca zbiorowa pod red. Bogumiła Brzezińskiego Toruń 2009

P. Felis, M. Jamroży , J.Szlęzak –Matuseiwicz „ Podatki i składki w działalności przedsiębiorców „ DIFIN Warszawa 2010

A.Gomułowicz „ Koszty uzyskania przychodów .Zasady ogólne.” Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– rozpoznaje podstawowe problemy związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych

– wyjaśnia zasady ustalania i opodatkowania dochodu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

- analizuje umowy i zdarzenia prawne występujące w obrocie gospodarczym pod kątem ich skutków w różnych podatkach

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Litwińczuk
Prowadzący grup: Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.