Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo gospodarcze - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA1178 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagany jest ukończony III rok na kierunku prawo; pożądana jest wiedza z zakresu prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem seminarium jest pogłębienie wiedzy z zakresu wykładu z publicznego prawa gospodarczego poprzez pracę na aktach prawnych, orzecznictwie konstytucyjnym oraz orzecznictwie sądów powszechnych.

Pełny opis:

W ramach seminarium pogłębiana jest wiedza z zakresu wykładu z publicznego prawa gospodarczego. Zagadnienia omawiane na seminarium obejmują w szczególności kwestie: publicznego i prywatnego prawa gospodarczego, zasad ustrojowych dotyczących gospodarki, gwarancji konstytucyjnych praw i wolności ekonomicznych (wolności gospodarczej, prawa do własności), regulacji gospodarki komunalnej, prawa działalności gospodarczej, problematyki prywatyzacji, publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów, w tym kwestii ochrony zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwej reklamy, spamu itd. Na seminarium omawiane są także na bieżąco nowe, wchodzące w życie regulacje z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

Literatura:

1. H. Gronkiewicz - Waltz, M. Wierzbowski (red.), "Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne", wydanie 3 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2013

2. literatura z dziedziny publicznego prawa gospodarczego zadawana sukcesywnie na zajęciach przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student będzie posiadać wiedzę z zakresu przedstawianych zagadnień na poziomie profesjonalnym, co oznacza łatwość poruszania się w tekstach aktów prawnych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, a także umiejętność rozwiązywania kazusów.

Znajomość zasadniczych poglądów doktryny oraz istotnych orzeczeń sądowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności

Aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prowadzący grup: Dariusz Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.