Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA1378 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym celem seminarium jest samodzielne przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej

Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy seminarium magisterskiego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa rolnego i żywnościowego. W ramach seminarium uczestnik przygotowuje pracę magisterską

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień omawianych na seminarium oraz tematy prac magisterskich są ustalane na pierwszych zajęciach.

Co do zasady na IV roku omawiane są kwestie związane z metodologią pracy magisterskiej i jej planem oraz przygotowaniem wstępnych rozdziałów. Studenci V roku przedstawiają kolejne rozdziały pracy magisterskiej i przygotowują się do obrony pracy.

W ramach seminarium omawiane są takie zagadnienia jak:

1. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego

2. Pojęcie gospodarstwa rolnego:

3. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego:

4. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

5. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego:

6. Ubezpieczenie społeczne rolników i renty strukturalne:

7. Podatki w rolnictwie:

8. Wspólna polityka rolna:

9. Regulacja wybranych rynków rolnych:

10. Ochrona prawna gruntów rolnych:

11. Scalanie i wymiana gruntów:

12. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

13. Reprezentacja interesów zawodowych rolników

14. Prawo żywnościowe:

15. Wybrane obszary szczegółowej regulacji prawa żywnościowego:

Literatura:

Szczegółowy zakres zagadnień omawianych na seminarium oraz tematy prac magisterskich są ustalane na pierwszych zajęciach.

Co do zasady na IV roku omawiane są kwestie związane z metodologią pracy magisterskiej i jej planem oraz przygotowaniem wstępnych rozdziałów. Studenci V roku przedstawiają kolejne rozdziały pracy magisterskiej i przygotowują się do obrony pracy.

W ramach seminarium omawiane są takie zagadnienia jak:

1. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego

2. Pojęcie gospodarstwa rolnego:

3. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego:

4. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

5. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego:

6. Ubezpieczenie społeczne rolników i renty strukturalne:

7. Podatki w rolnictwie:

8. Wspólna polityka rolna:

9. Regulacja wybranych rynków rolnych:

10. Ochrona prawna gruntów rolnych:

11. Scalanie i wymiana gruntów:

12. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

13. Reprezentacja interesów zawodowych rolników

14. Prawo żywnościowe:

15. Wybrane obszary szczegółowej regulacji prawa żywnościowego:

Efekty uczenia się:

Zajęcia seminaryjne mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat prawa rolnego i żywnościowego, a w szczególności umiejętności dyskutowania omawianej problematyki.

Student uzyskuje umiejętność pracy z materiałami źródłowymi oraz opanowuje podstawowy warsztat naukowy dzięki samodzielnemu przygotowaniu pracy magisterskiej.

Przygotowanie prezentacji przez studenta służy uczeniu się odpowiedniej selekcji treści merytorycznych oraz ich przejrzystemu przedstawieniu na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych oraz poziomu przedstawianych fragmentów pracy magisterskiej

Ponadto przedstawiana na zajęciach prezentacja (z wybranych tematów) jest również brana pod uwagę w ocenie końcowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.