Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo żywnościowe i prawo rolne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA159A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo żywnościowe i prawo rolne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

zakres tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktykę stosowania prawa w zakresie podstawowych instytucji prawa rolnego: m.in. własność rolnicza,obrót nieruchomościami rolnymi inter vivos i mortis causa, wspólna polityka rolna UE, własność intelektualna w o obszarze rolnictwa, struktury administracyjne zarządzania rolnictwem), i prawa żywnościowego: m.in. podstawowe definicje i zasady, regulacja standardu bezpieczęństwa żywności w UE, regulacje w zakresie jakości żywności (systemy jakości żywności prawa publicznego i prywatnego), wprowadzania do obrotu żywności GMO, żywności ekologicznej, suplementów diety.

Pełny opis:

Zakres tematyczny seminarium skupia się na wybranym przez studenta temacie pracy magisterskiej. Zajęcia seminaryjne w pierwszym semestrze służą przede wszystkim przygotowaniu (w kilku etapach) planu pracy - obejmującego kilka stron. Równocześnie uczestnik seminarium ma za zadanie zebrać literaturę przedmiotu i inne materiały (akty prawne, orzecznictwo). student odbywa w tym celu konsultacje indywidualne z prowadzącym seminarium.

Literatura:

W zakresie prawa rolnego i żywnościowego:

podręcznik A. Stemachowski (red), Prawo rolne, LexisNexis, wyd. 5 2009, podręcznik P. Czechowski (red.), Prawo rolne, LexisNexis, wyd. 6, Warszawa 2011

W zakresie prawa żywnościowego:

1. Eide W.B., Kracht U., Food and Human Rights in

Development. Vol. II. Evolving Issues and Emerging Applications, Itersentia Antwerpen – Oxford, 2007.

2. Korzycka –Iwanow M., Prawo żywnościowe, Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2005, wyd.II. 2007.

3. Korzycka-Iwanow, M., Regulacje prawne zastosowań biotechnologii w łańcuchu żywnościowym", w: T. Giaro(red.) Prawo w dobie globalizacji, Warszawa 2011

4. van der Meulen B., van der Velde M., European Food Law Handbook. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2008..

5. MacMaolain C., EU Food Law. Protecting Consumers and Health in a Common Market, Hart Publishers 2007.

6. Stelmachowski A. (red.), Prawo Rolne, część ósma autorstwa M. Korzyckiej-Iwanow: Prawo żywnościowe. Warszawa 2009

7. Szpunar M.: Promocja towarów w prawie wspólnotowym, Zakamycze 2002.

8. Wojciechowski P., Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Wolters-Kluwer, Warszawa 2008

9. Wrześniewska-Wal I., Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne, Wydawnictwo UW, Warszawa 2008

10. czasopismo "European Food and Feed Law Review", Lexxion, Berlin.

Efekty uczenia się:

Uczenie się konstruowania podziału wewnętrznego pracy magisterskiej, rozróżniania instytucji i pojęć prawnych danego tematu pracy. Doskonalenie warsztatu prawniczego.

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze V r. ocenie podlega opracowanie całościowego, kilkustronicowego planu pracy magisterskiej. W drugim semestrze prowadzący ocenia poszczególne części pracy; uwagi przekazuje studentowi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korzycka
Prowadzący grup: Małgorzata Korzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korzycka
Prowadzący grup: Małgorzata Korzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.