Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa i wolności obywatelskie - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA1678 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawa i wolności obywatelskie - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://www.zpc.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Studenci uczestniczący w seminarium magisterskim dla IV roku powinni posiadać podstawową wiedzę na temat ochrony praw i wolności jednostki na gruncie Konstytucji RP.


Ponadto pożądana jest znajomość jednego języka obcego, gdyż może to pomóc w przygotowywaniu się do zajęć oraz w przygotowywaniu referatów.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie dla IV roku ma na celu przygotowanie studentów do późniejszego etapu ich studiów - przygotowania pracy magisterskiej. Zajęcia są skonstruowane w sposób wymagający od studentów zaangażowania w pierwsze prace badawcze, a także przedyskutowanie ich założeń metodologicznych oraz techniki pracy.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie dla IV roku na temat praw i wolności jednostki ma na celu pogłębienie wiedzy studentów na temat praw i wolności jednostki, a także nauczenie ich umiejętności samodzielnych badań prawnych i pisania tekstów naukowych.

Na każdym seminarium omawiany będzie inny temat odnoszący się do praw i wolności jednostki, uzgodniony ze studentami przy uwzględnieniu ich zainteresowań naukowych. Każdy ze studentów uczestniczących w seminarium będzie zobowiązany do przygotowania przynajmniej jednego referatu w ciągu roku akademickiego.

W czasie seminarium wybrany student będzie przedstawiał referat, który następnie zostanie poddany dyskusji - zarówno na poziomie merytorycznym jak i metodologicznym.

Istotnym komponentem seminarium będzie dyskusja na temat aktualnych zagadnień z zakresu praw i wolności jednostki. Studenci będą zachęcani do przedstawienia w 2 zdaniach, jaki temat w ostatnim tygodniu okazał się dla niego / dla niej szczególnie interesujący z tego punktu widzenia. Dzięki temu istnieje założenie, że w okresie uczestniczenia w seminarium studenci będą na bieżąco zorientowani w problematyce praw i wolności jednostki.

Literatura:

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- bieżąca orientacja w aktualnych problemach ochrony praw i wolności jednostek w Polsce oraz w Unii Europejskiej,

- znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych odnoszących się do ochrony praw i wolności,

- znajomość wzajemnego przenikania się różnych systemów prawnych w odniesieniu do ochrony praw i wolności jednostki.

Umiejętności:

- umiejętność prezentacji referatu na seminarium naukowym,

- umiejętność prowadzenia niezależnych badań naukowych w zakresie nauk prawnych - poszukiwania literatury, orzeczeń, aktów prawnych oraz ich analizy,

- wstępne metodologiczne przygotowanie do późniejszego pisania pracy magisterskiej.

Założeniem seminarium jest, że jeden z tematów omawianych przez studentów w ramach referatu może się stać później tematem pracy magisterskiej przygotowywanej na V. roku.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani będą indywidualnie na podstawie:

- aktywności i przygotowania do poszczególnych seminariów,

- jakości naukowej i metodologicznej przedstawianych referatów.

Praktyki zawodowe:

Studenci będą zachęcani, aby ubiegać się o odbycie praktyk w wiodących instytucjach zajmujących się ochroną praw i wolności jednostki w Polsce, jak np.:

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- Trybunał Konstytucyjny

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.