Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa i wolności obywatelskie - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA169A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawa i wolności obywatelskie - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://www.zpc.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Pożądane jest, aby uczestnicy seminarium magisterskiego dla V roku uczestniczyli we wcześniejszym seminarium dla IV roku na temat ochrony praw i wolności jednostki.


W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych zainteresowaniami studentów i ich wcześniejszym odpowiednim przygotowaniem dopuszczalne jest uczestnictwo w seminarium dopiero od V roku.

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego dla V roku jest nadzorowanie merytoryczne i metodologiczne pracy nad przygotowaniem pracy magisterskiej na temat ochrony praw i wolności jednostki.

Pełny opis:

W ramach seminarium magisterskiego dla V roku studenci są zobowiązani do przygotowania pracy magisterskiej. Dlatego też większość czasu seminarium zostanie poświęcone temu celowi.

Pierwsze seminaria zostaną poświęcone ogólnej dyskusji na tematy budzące szczególne zainteresowanie studentów - tak aby doprowadzić do selekcji tematów, które mogą stać się podstawą dalszych badań naukowych.

W czasie kolejnych seminariów studenci przedstawiać będą wyniki swojej pracy naukowej. Ich referaty dotyczyć będą nie tylko kwestii merytorycznych, ale także wątpliwości metodologicznych związanych z prowadzoną pracą badawczą.

Istotnym elementem seminarium będzie dyskusja na temat aktualnych spraw z zakresu praw i wolności jednostki, szczególnie tych związanych z omawianą problematyką.

Literatura:

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- pogłębiona znajomość problematyki prawnych aspektów ochrony praw i wolności jednostki w Polsce,

- znajomość najważniejszych bieżących zdarzeń mających wpływ na poziom ochrony praw i wolności jednostki w Polsce i w UE.

Umiejętności:

- umiejętność prowadzenia badań naukowych, które zakończą się - w założeniu - przygotowaniem pracy naukowej spełniającej wymogi pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani będą indywidualnie na podstawie:

- aktywności w czasie seminarium i przygotowania do zajęć,

- postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium magisterskie - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiącek
Prowadzący grup: Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.