Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne ogólne oraz procedury szczególne - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA182 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne ogólne oraz procedury szczególne - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W trakcie seminarium omawiane są najistotniejsze zagadnienia praktycznego stosowania przepisów postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, również z udziałem przedsiębiorców. W trakcie zajęć prowadzone są warsztaty z zakresu tworzenia decyzji administracyjnych, środków weryfikacyjnych w systemie sądownictwa administracyjnego, analiza kazusów oraz artykułów naukowych.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie jest poświęcone przede wszystkim następującym zagadnieniom:

- specyfice stosowania norm postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorców;

- postępowaniom administracyjnym szczególnym, w tym postępowaniu antymonopolowemu;

- specyfice weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych wydawanych wobec przedsiębiorców w trybie sądowym (w tym modelowi hybrydowemu);

- międzynarodowym postępowaniom administracyjnym oraz unijnemu systemowi sieci organów administracji;

- ekonomicznej analizie prawa i postępowania administracyjnego;

- prawu farmaceutycznemu

Pełny opis:

• Specyficzne stosowanie postępowania

administracyjnego wobec

przedsiębiorców

• Szczególne postępowania

administracyjne (w tym postępowanie

antymonopolowe)

• Specyfika sądowej weryfikacji

rozstrzygnięć wydawanych wobec

przedsiębiorców

• Postępowanie hybrydowe

• Międzynarodowe postępowania

administracyjne

• Unijny system sieci organów

administracyjnych

• Prawo konkurencji

• Prawo farmaceutyczne

• Prawo sektorów infrastrukturalnych

• Ekonomiczna analiza prawa i

postępowania administracyjnego

Literatura:

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, C.H. BECK, Warszawa 2019

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego i R. Hausera, C.H. BECK, Warszawa 2017; Kodeks postępowania Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego i R. Hausera, C.H. BECK, Warszawa 2017

Instytucje rynku farmaceutycznego, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2016 (Wolters Kluwer)

Organizacja systemu ochrony zdrowia (red. D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz), System Prawa Medycznego t. III, pod red. M. Safjana i L. Boska, Warszawa 2019 (w przygotowaniu) (CH BECK)

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, pod red. A. Pietraszewskiej-Macheta, Warszawa 2018 (Wolters Kluwer)

Prawo farmaceutyczne. Komentarz, pod red. L. Ogiegły, Warszawa 2018 (CH BECK)

Stankiewicz R., Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne, Warszawa 2014 (CH BECK)

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, pod red. M. Pieklaka i R. Stankiewicza, Warszawa 2014 (CH BECK)

C. Banasiński, Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Warszawa 2016

Model rozstrzygania spraw z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2019 (w przygotowaniu)

Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, red. C. Banasiński, Warszawa 2018

R. Stankiewicz, O istocie postępowania antymonopolowego, „Studia Iuridica” 2008, XLIX

R. Stankiewicz, Zachowanie tajemnicy radcowskiej a instytucja legal professional privilege w unijnym i polskim prawie ochrony konkurencji, w: Tajemnica zawodowa radcy prawnego, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2018

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. C. Banasiński, E. Piontek, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Stankiewicz
Prowadzący grup: Rafał Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.