Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo żywnościowe, sanitarne i weterynaryjne - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA185 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo żywnościowe, sanitarne i weterynaryjne - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W zajęciach uczestniczyć mogą studenci IV roku, którzy zainteresowani są poznawaniem prawa żywnościowego, rolnego weterynaryjnego i sanitarnego.

Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy seminarium magisterskiego obejmuje zagadnienia z zakresu żywnościowego, sanitarnego, weterynaryjnego, a także prawa rolnego. W ramach seminarium omawiane są wybrane zagadnienia z powyższego zakresu, które mogą stanowić podstawę dla przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień omawianych na seminarium jest ustalany na zajęciach i zależy od zainteresowań poszczególnych uczestników.

W związku z tym, że prawo żywnościowe jest kompleksową dziedziną prawa, możliwe jest podejmowanie zagadnień wchodzących w zakres kilku podstawowych gałęzi prawa tj. prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, a także prawa międzynarodowego i europejskiego.

W ramach seminarium mogą być w szczególności omawiane takie zagadnienia jak:

1) Bezpieczeństwo żywnościowe (food security) oraz prawo do odpowiedniej żywności (right to adequate food) – w ujęciu międzynarodowym, europejskim i krajowym

2) System bezpieczeństwa żywności (food safety) –w ujęciu instytucjonalnym, proceduralnym, materialno prawnym

3) Organy urzędowej kontroli żywności – w ujęciu strukturalno – instytucjonalnym (status prawny poszczególnych inspekcji) lub w ujęciu modelowym (europejskim, międzynarodowym)

4) Ochrona konsumenta żywności, w tym ochrona zdrowia i życia oraz ochrona interesów ekonomicznych, a przede wszystkim zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych w łańcuchu rolno-spożywczym

5) Ochrona rzetelności obrotu w łańcuchu rolno-spożywczym

6) Znakowanie, reklama i prezentacja żywności, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

7) Problematyka suplementów diety i produktów leczniczych

8) Regulacja prawna wybranych kategorii żywności np.

a. żywność GMO,

b. żywność ekologiczna,

c. żywność regionalna i tradycyjna

d. nowa żywność (novel food)

9) Odpowiedzialność cywilna za produkt niebezpieczny żywnościowy

10) Odpowiedzialność administracyjna w prawie żywnościowym

11) Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym,

12) Obrót nieruchomościami rolnymi i jego ograniczenia w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

13) Gospodarstwo rolne, rodzinne, rolnik indywidualny, przedsiębiorstwo rolne – ujęcie teoretyczne i praktyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M. Korzycka, P. Wojciechowski, System Prawa żywnościowego, Warszawa 2017

2) M. Taczanowski, Prawo żywnościowe, Warszawa 2017

3) M. Janik, Policja sanitarna, Warszawa 2012

4) M. Rudy, Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego, Wrocław 2010

5) B., van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law Handbook, Wageningen 2008

6) I. Hartel, R. Budzinowski (red.), Food Security, Food Safety, Food Quality, Forum Umwelt-, Agrar- und Klimaschutzrecht, Baden Baden 2016, vol. 8

7) L. Costato, F. Albisinni (red.), European Food Law, Viterbo 2012

8) C.MacMaolain, Food Law. European, Domestic and International Frameworks, Oxford and Portland Oregon, 2015

9) V.R.Fuentes, From Agricultural to Food Law. The new scenario, Wageningen, 2014.

10) L. Costato, F. Albisinni, European and Global Food Law, Wolters Kluwer, 2016

11) P. Wojciechowski, Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym, Warszawa 2016

12)P. Wojciechowski, Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008

Czasopisma:

European Food and Feed Law Review

Studia Iuridica Agraria

Przegląd Prawa Rolnego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu na wcześniej uzgodniony temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wojciechowski
Prowadzący grup: Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy seminarium magisterskiego obejmuje zagadnienia z zakresu żywnościowego, sanitarnego, weterynaryjnego, a także prawa rolnego. W ramach seminarium omawiane są wybrane zagadnienia z powyższego zakresu, które mogą stanowić podstawę dla przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień omawianych na seminarium jest ustalany na zajęciach i zależy od zainteresowań poszczególnych uczestników.

W związku z tym, że prawo żywnościowe jest kompleksową dziedziną prawa, możliwe jest podejmowanie zagadnień wchodzących w zakres kilku podstawowych gałęzi prawa tj. prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, a także prawa międzynarodowego i europejskiego.

W ramach seminarium mogą być w szczególności omawiane takie zagadnienia jak:

1) Bezpieczeństwo żywnościowe (food security) oraz prawo do odpowiedniej żywności (right to adequate food) – w ujęciu międzynarodowym, europejskim i krajowym

2) System bezpieczeństwa żywności (food safety) –w ujęciu instytucjonalnym, proceduralnym, materialno prawnym

3) Organy urzędowej kontroli żywności – w ujęciu strukturalno – instytucjonalnym (status prawny poszczególnych inspekcji) lub w ujęciu modelowym (europejskim, międzynarodowym)

4) Ochrona konsumenta żywności, w tym ochrona zdrowia i życia oraz ochrona interesów ekonomicznych, a przede wszystkim zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych w łańcuchu rolno-spożywczym

5) Ochrona rzetelności obrotu w łańcuchu rolno-spożywczym

6) Znakowanie, reklama i prezentacja żywności, w tym oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

7) Problematyka suplementów diety i produktów leczniczych

8) Regulacja prawna wybranych kategorii żywności np.

a. żywność GMO,

b. żywność ekologiczna,

c. żywność regionalna i tradycyjna

d. nowa żywność (novel food)

9) Odpowiedzialność cywilna za produkt niebezpieczny żywnościowy

10) Odpowiedzialność administracyjna w prawie żywnościowym

11) Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym,

12) Obrót nieruchomościami rolnymi i jego ograniczenia w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

13) Gospodarstwo rolne, rodzinne, rolnik indywidualny, przedsiębiorstwo rolne – ujęcie teoretyczne i praktyczne

Literatura:

1) M. Korzycka, P. Wojciechowski, System Prawa żywnościowego, Warszawa 2017

2) M. Taczanowski, Prawo żywnościowe, Warszawa 2017

3) M. Janik, Policja sanitarna, Warszawa 2012

4) M. Rudy, Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego, Wrocław 2010

5) B., van der Meulen, M. van der Velde, European Food Law Handbook, Wageningen 2008

6) I. Hartel, R. Budzinowski (red.), Food Security, Food Safety, Food Quality, Forum Umwelt-, Agrar- und Klimaschutzrecht, Baden Baden 2016, vol. 8

7) L. Costato, F. Albisinni (red.), European Food Law, Viterbo 2012

8) C.MacMaolain, Food Law. European, Domestic and International Frameworks, Oxford and Portland Oregon, 2015

9) V.R.Fuentes, From Agricultural to Food Law. The new scenario, Wageningen, 2014.

10) L. Costato, F. Albisinni, European and Global Food Law, Wolters Kluwer, 2016

11) P. Wojciechowski, Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym, Warszawa 2016

12) P. Wojciechowski, Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008

Czasopisma:

European Food and Feed Law Review

Studia Iuridica Agraria

Przegląd Prawa Rolnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.