Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regulacje i prawo nowych technologii - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA186 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Regulacje i prawo nowych technologii - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje dwie grupy zagadnień: tzw. sektory regulowane, takie jak: telekomunikacja, energetyka, transport kolejowy, poczta, lotnictwo oraz prawo nowych technologii czyli zagadnienia związane m.in. z usługami w sieci, prawami konsumenta w sieci, ochroną prywatności, w tym takimi zjawiskami jak Big data, AI (sztuczna inteligencja) czy blockchain.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje dwie grupy zagadnień: tzw. sektory regulowane oraz prawo nowych technologii. W ramach pierwszej grupy zagadnień omawiane są: istota regulacji sektorowej, mechanizmy regulacji, podobieństwa regulacji w poszczególnych sektorach: telekomunikacja, energetyka, transport kolejowy, poczta, lotnictwo i in. Omawiane są także rola, zadania i kompetencje organów regulacyjnych (Prezes UKE, URE i in.), a także postępowania przed tymi organami. Istotnym zagadnieniem jest relacja pomiędzy regulacjami sektorowymi a przepisami o ochronie konkurencji i działaniami organu ochrony konsumentów i konkurencji (Prezes UOKiK). Regulacje sektorowe analizowane są nie tylko w kontekście prawa polskiego, ale i europejskiego, a w niektórych przypadkach - również prawa innych państw (np. USA).

Zagadnienia prawa nowych technologii obejmują szerokie spektrum problemów związanych m. in. z obrotem w sieci (prawa konsumentów, zawieranie umów, podpis elektroniczny), prywatnością i ochroną danych (w tym kwestią Big data), potencjałem technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja, prawnymi problemami robotyki. Podczas seminarium poruszane są kwestie związane z ideą jednolitego rynku cyfrowego (wspólny rynek usług łączności elektronicznej, usług świadczonych drogą elektroniczną, geoblokowanie, usługi audiowizualne, prawa autorskie). Omawiane są również korzyści i uwarunkowania prawne związane z e-administracją, ideą Open government data, smart cities, itp. a więc wykorzystaniem technologii w sferze publicznej. Zagadnienia te znajdują swoje źródło w idei społeczeństwa informacyjnego.

Omawiane są stosowne akty prawne oraz literatura zarówno polska jak i zagraniczna.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia jest umiejętność samodzielnego poruszania się przez studenta w problematyce sektorów regulowanych i prawie nowych technologii, znajomość podstawowych mechanizmów regulacji oraz ram prawnych i szczegółowych unormowań związanych z e-gospodarką i e-administracją.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteriami oceny studenta są ogólna aktywność na zajęciach, zainteresowanie tematyką oraz wygłoszenie co najmniej jednego referatu z zakresu seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arwid Mednis
Prowadzący grup: Arwid Mednis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.