Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o współczesnej administracji publicznej - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA187 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nauka o współczesnej administracji publicznej - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://www.zna.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Na seminarium zapraszam wszystkich, którzy interesują się szeroko pojętym zarządzaniem publicznym - zagadnieniami na styku prawa, teorii zarządzania, ekonomii czy socjologii. Przygotowywane prace magisterskie będą, co do zasady, pracami prawniczymi, ale opartymi również na wiedzy z innych dziedzin zajmujących się administracją publiczną.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest podzielone na dwie części:

I semestr ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę na temat podstawowych narzędzi pracy badawczej, a szczególnie metod badawczych stosowanych przy pisaniu pracy magisterskiej, np. klasyczne metody badawcze prawoznawstwa, ale też wybrane metody nauk społecznych (studia przypadków, przegląd literatury itp.).

W dalszej kolejności - w oparciu o omówienia ważnych tekstów - będziemy szukać pomysłów na tematy prac magisterskich.

II semestr poświęcony będzie prezentacji i dyskusji wokół wstępnych konspektów prac. Przewidywane są również konsultacje indywidualne.

Pełny opis:

Seminarium jest podzielone na dwie części:

I semestr ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę na temat podstawowych narzędzi pracy badawczej, a szczególnie metod badawczych stosowanych przy pisaniu pracy magisterskiej, np. klasyczne metody badawcze prawoznawstwa, ale też wybrane metody nauk społecznych (studia przypadków, przegląd literatury itp.). Korzystając z książki R. Boice'a (Advice for New Faculty Members), będziemy też poszukiwać najbardziej efektywnych metod prowadzenia pracy badawczej.

W dalszej kolejności - w oparciu o omówienia ważnych tekstów - będziemy szukać pomysłów na tematy prac magisterskich.

Tematyka prac może obejmować w szczególności:

- mechanizmy rynkowe w zarządzaniu publicznym (outsourcing, partnerstwo publiczno-prywatne, vouchery na usługi publiczne)

- samorząd terytorialny, w szczególności lokalne usługi publiczne

- narzędzia partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu publicznym (np. budżety partycypacyjne)

- kierunki reform administracji publiczne (zarządzanie przez rezultaty, reformy służby cywilnej)

- ewolucja administracji władczej: deregulacja, samoregulacja, umowy administracyjne itp.

- niezależne organy regulacyjne.

II semestr poświęcony będzie prezentacji i dyskusji wokół wstępnych konspektów prac. Przewidywane są również konsultacje indywidualne.

Literatura:

Wybrane lektury na I semestr:

Bertelli A. M. (2007). Law and Public Administration, w: E. Ferlie, L. E. Lynn, C. Pollitt (red.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford.

Sordi B. (2010), Revolution, Rechtsstaat and the Rule of Law: historical reflections on the emergence of administrative law in Europe, w: S. Rose-Ackerman, P. L. Lindseth (red.), Comparative Administrative Law, Cheltenham.

Christensen R. K., Goerdel H. T. i Nicholson-Crotty S. (2011). Management, Law, and the Pursuit of the Public Good in Public Administration, Journal of Public Administration Research and Theory, 1.

Rhodes R. A. (1994). The hollowing out of the state: The changing nature of the public service in Britain, The Political Quarterly, 65(2).

Sześciło D. (2014), Rynek – konkurencja – interes publiczny. Wyzwania prawne urynkowienia usług publicznych, Warszawa: Scholar.

Sześciło D. (2016). New Public Management in health care organisations, [w:] A. Örtenblad, C.A. Löfström, R. Sheaff (red.), Management Ideas and Panaceas in Health Care Organizations: Adopt, Abandon, or Adapt?, Routledge, s. 263-280.

Walker, R. M. (2011) “Globalized Public Management: An Interdisciplinary Design Science?“, Journal fo Public Administration Research and Theory 2011, no. 1 (supplement).

Wright B.E. (2011), “Public Administration as an Interdisciplinary Field: Assessing Its Relationship with the Fields of Law, Management, and Political Science”, Public Administration Review, no. 1.

Majone G. (1994). Independence vs. accountability?: non-majoritarian institutions and democratic government in Europe, Florence.

Lobel O. (2012). New Governance as Regulatory Governance, w: David Levi-Faur, The Oxford Handbook of Governance, Oxford: Oxford University Press

* * *

Wszystkie teksty zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej

Efekty uczenia się:

- znajomość metod badawczych niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej

- sformułowanie planu badawczego na potrzeby pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest przygotowanie i zaprezentowanie wstępnego konspektu pracy magisterskiej przedstawiającego:

- cele badawcze

- uzasadnienie podjęcia tematu

- główne zadania badawcze

- metody

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Sześciło
Prowadzący grup: Dawid Sześciło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.