Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody i środowiska w rolnictwie - IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA189 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody i środowiska w rolnictwie - IV
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Głównym celem seminarium jest samodzielne przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres przedmiotowy seminarium magisterskiego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie. W ramach seminarium uczestnik przygotowuje pracę magisterską

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień omawianych na seminarium oraz tematy prac magisterskich są ustalane na pierwszych zajęciach.

Co do zasady na IV roku omawiane są kwestie związane z metodologią pracy magisterskiej i jej planem oraz przygotowaniem wstępnych rozdziałów. Studenci V roku przedstawiają kolejne rozdziały pracy magisterskiej i przygotowują się do obrony pracy.

W ramach seminarium omawiane są takie zagadnienia jak:

1. Ochrona przyrody w rolnictwie.

2. Formy ochrony przyrody.

3. Ochrona środowiska w rolnictwie.

4. Zielona polityka rolna.

5. Rolnictwo ekologiczne.

6. Polityka zazieleniania.

7. Działania środowiskowe.

8. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego.

9. Pojęcie gospodarstwa rolnego.

10. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego.

11. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

12. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

13. Ubezpieczenie społeczne rolników.

14. Podatki w rolnictwie.

15. Wspólna polityka rolna.

16. Regulacja wybranych rynków rolnych.

17. Ochrona prawna gruntów rolnych.

18. Scalanie i wymiana gruntów.

19. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

20. Reprezentacja interesów zawodowych rolników.

Efekty uczenia się:

Zajęcia seminaryjne mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat prawa ochrony przyrody i środowiska w rolnictwie, a w szczególności umiejętności dyskutowania omawianej problematyki.

Student uzyskuje umiejętność pracy z materiałami źródłowymi oraz opanowuje podstawowy warsztat naukowy dzięki samodzielnemu przygotowaniu pracy magisterskiej.

Przygotowanie prezentacji przez studenta służy uczeniu się odpowiedniej selekcji treści merytorycznych oraz ich przejrzystemu przedstawieniu na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych oraz poziomu przedstawianych fragmentów pracy magisterskiej

Ponadto przedstawiana na zajęciach prezentacja (z wybranych tematów) jest również brana pod uwagę w ocenie końcowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.