Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPC0278 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium z prawa handlowego jest przedmiotem dedykowanym dla studentów, którzy równolegle uczestniczą w wykładzie z prawa handlowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium z prawa handlowego jest umożliwienie studentom pogłębiania wiedzy zdobytej podczas kursu podstawowego (wykładu i ćwiczeń). Tematyka zajęć koncentruje się zatem na poszerzonej analizie zagadnień prawa handlowego, do których należą w szczególności zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego, prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego, a także prawa umów handlowych.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień podejmowanych na seminarium wynika z bieżących problemów prawa handlowego, w szczególności zagadnień powstających w praktyce orzeczniczej i podnoszonych w literaturze przedmiotu. Co więcej, tematyka zajęć jest uzależniona od szczególnych zainteresowań uczestników seminarium. Ponadto, każdy z prowadzących seminaria oferuje autorski program seminarium.

W związku z powyższym zagadnienia analizowane na zajęciach mogą się różnić w poszczególnych latach akademickich oraz w poszczególnych grupach seminaryjnych.

Pod względem przedmiotowym, zajęcia obejmują wybrane spośród następujących zagadnień:

1. Prawo spółek handlowych

2. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

3. Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego

4. Umowy handlowe

5. Międzynarodowe prawo handlowe.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo podawane są przez prowadzących konkretne seminarium z właściwym wyprzedzeniem. Wybór literatury przedmiotu jest uzależniony od konkretnych zagadnień omawianych podczas seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student powinien wykazywać się pogłębioną wiedzą teoretyczną z zakresu prawa handlowego, jak również być zdolnym do samodzielnej analizy orzecznictwa z zakresu prawa handlowego oraz znać najważniejsze kierunki najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego z tego zakresu. Student powinien też być zdolny do samodzielnego formułowania poglądów dotyczących zagadnień prawa handlowego oraz ich uzasadnień z odwołaniem do poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium odbywa się na zasadach ustalonych przez prowadzącego zajęcia i podanych studentom do wiadomości nie później niż na pierwszych zajęciach w danym semestrze.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bilewska, Jacek Zębala
Prowadzący grup: Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki, Beata Kozłowska-Chyła, Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Michał Romanowski, Ewelina Rutkowska, Dominika Wajda
Strona przedmiotu: http://kph.wpia.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium z prawa handlowego jest umożliwienie studentom pogłębiania wiedzy zdobytej podczas kursu podstawowego (wykładu i ćwiczeń). Tematyka zajęć koncentruje się zatem na poszerzonej analizie zagadnień prawa handlowego, do których należą w szczególności zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego, prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego, a także prawa umów handlowych.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień podejmowanych na seminarium wynika z bieżących problemów prawa handlowego, w szczególności zagadnień powstających w praktyce orzeczniczej i podnoszonych w literaturze przedmiotu. Co więcej, tematyka zajęć jest uzależniona od szczególnych zainteresowań uczestników seminarium. Ponadto, każdy z prowadzących seminaria oferuje autorski program seminarium.

W związku z powyższym zagadnienia analizowane na zajęciach mogą się różnić w poszczególnych latach akademickich oraz w poszczególnych grupach seminaryjnych.

Pod względem przedmiotowym, zajęcia obejmują wybrane spośród następujących zagadnień:

1. Prawo spółek handlowych

2. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

3. Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego

4. Umowy handlowe

5. Międzynarodowe prawo handlowe.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo podawane są przez prowadzących konkretne seminarium z właściwym wyprzedzeniem. Wybór literatury przedmiotu jest uzależniony od konkretnych zagadnień omawianych podczas seminarium.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.