Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPC029A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium z prawa handlowego na piątym roku jest przedmiotem dedykowanym dla studentów, którzy uczestniczyli w seminarium z prawa handlowego lub cywilnego na czwartym roku studiów i uzyskali ocenę z zaliczenia nie niższą niż dobra.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia z zakresu prawa handlowego w szczególności prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego, prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego, a także prawa umów handlowych.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej. Tematyka zajęć obejmuje zatem zarówno zagadnienia z zakresu metodologii pisania pracy naukowej, w szczególności wskazanie cech stylu naukowego, zasad sporządzania bibliografii i przypisów, jak również omówienie zasad pracy ze źródłami oraz zasad analizy poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym, niezbędnych dla wyciągnięcia samodzielnych wniosków prezentowanych następnie w pracy magisterskiej.

Podczas zajęć analizowane są także szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa handlowego, w szczególności te, które powiązane są z tematyką prac przygotowywanych przez studentów w zakresie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo podawane są studentom przed każdymi zajęciami z właściwym wyprzedzeniem. Wybór literatury przedmiotu jest uzależniony od konkretnych zagadnień omawianych podczas seminarium.

Literaturę do przygotowania pracy magisterskiej student gromadzi i opracowuje we własnym zakresie, w miarę potrzeby konsultując dokonane wybory z prowadzącym zajęcia (promotorem pracy).

Efekty uczenia się:

W trakcie seminarium student nabywa umiejętności samodzielnego doboru literatury do wybranego tematu pracy magisterskiej, przygotowania poszerzonej wypowiedzi pisemnej na wybrany temat, prezentacji opracowywanego tematu w formie syntetycznego referatu wygłaszanego podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenia promotorowi pracy magisterskiej w terminach i na zasadach przez niego określonych. Prowadzący zajęcia może określić dodatkowe kryteria zaliczenia seminarium, które winny być podane studentom do wiadomości nie później niż na pierwszych zajęciach w danym semestrze.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bilewska, Jacek Zębala
Prowadzący grup: Aleksander Chłopecki, Beata Kozłowska-Chyła, Marta Litwińska-Werner, Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Michał Romanowski, Dominika Wajda
Strona przedmiotu: http://kph.wpia.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia z zakresu prawa handlowego w szczególności prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego, prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego, a także prawa umów handlowych.

Pełny opis:

Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej. Tematyka zajęć obejmuje zatem zarówno zagadnienia z zakresu metodologii pisania pracy naukowej, w szczególności wskazanie cech stylu naukowego, zasad sporządzania bibliografii i przypisów, jak również omówienie zasad pracy ze źródłami oraz zasad analizy poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym, niezbędnych dla wyciągnięcia samodzielnych wniosków prezentowanych następnie w pracy magisterskiej.

Podczas zajęć analizowane są także szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa handlowego, w szczególności te, które powiązane są z tematyką prac przygotowywanych przez studentów w zakresie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo podawane są studentom przed każdymi zajęciami z właściwym wyprzedzeniem. Wybór literatury przedmiotu jest uzależniony od konkretnych zagadnień omawianych podczas seminarium.

Literaturę do przygotowania pracy magisterskiej student gromadzi i opracowuje we własnym zakresie, w miarę potrzeby konsultując dokonane wybory z prowadzącym zajęcia (promotorem pracy).

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bilewska, Jacek Zębala
Prowadzący grup: Aleksander Chłopecki, Beata Kozłowska-Chyła, Marta Litwińska-Werner, Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Artur Nowacki, Konrad Osajda, Michał Romanowski, Dominika Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.