Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPC0378 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium (IV rok studiów) jest postępowanie cywilne, czyli ta część prawa, która normuje sądowe procedury dochodzenia praw i interesów prawnych, a także ich obrony przez zainteresowane podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki prawne, korzystające z podmiotowości prawa cywilnego).

Przedmiot ma szczególne znaczenie dla studentów, zamierzających w przyszłości wykonywać zawody prawnicze (sędziego, adwokata, radcy prawnego, komornika sądowego, a także notariusza lub prokuratora).

Pełny opis:

Zadaniem seminarium (IV rok) jest zapewnienie zainteresowanym studentom:

1) pomocy w zrozumieniu i opanowaniu problematyki omawianej na wykładzie kursowym; stąd też szczególnie ważnymi metodami są: omawianie poszczególnych instytucji procesowych „z kodeksem w ręku” i obrazowanie wybranych kwestii na podstawie przykładów, zaczerpniętych z praktyki sądowej (tzw. casusy).

2) przedstawienie problematyki wybranych części tematycznych postępowania cywilnego – chodzi o pogłębienie analizy w odniesieniu do wybranych instytucji procesowych;

3) w konsekwencji powyższego - ułatwienie podjęcia decyzji co do napisania i obrony pracy magisterskiej z postępowania cywilnego.

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach seminarium (postępowanie cywilne) student:

a) poznaje podstawy teoretyczne z zakresu tego przedmiotu, konieczne do prawidłowego opanowania tego przedmiotu, a także do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską, notarialną i prokuratorską);

b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika;

c) dzięki powyższemu uzyskuje podstawy teoretyczne do napisania i obrony pracy magisterskiej z tego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: podstawowe to ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) oraz kontrola obecności (dwie nieobecności w skali semestru; prowadzący ćwiczenia może ustalić większą liczbę nieobecności, ale wówczas nie ma instytucji nieobecności usprawiedliwionych). Prowadzący uprawniony jest do wprowadzenia końcowego zaliczenia pisemnego lub ustnego (stosownie do potrzeb i możliwości studentów). Decyzje co do limitu nieobecności i decyzję co do końcowego zaliczania na ocenę (pisemnego lub ustnego) prowadzący zajęcia podejmuje samodzielnie we własnym zakresie w zależności od liczebności i aktywności grupy studenckiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.