Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne i medyczne - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPC100 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne i medyczne - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Złożony egzamin z prawa cywilnego I oraz prawa cywilnego IIa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym analiza wybranych zagadnień z zakresu ochrony zdrowia i konstytucyjnych podstaw prawa prywatnego.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień podejmowanych na zajęciach wynika z bieżących problemów prawa cywilnego, w tym zagadnień medycznych powstających w praktyce orzeczniczej i podnoszonych w literaturze.

W związku z tym problematyka podejmowana na zajęciach jest zmienna.

Pod względem przedmiotowym zajęcia lokują się w płaszczyźnie zagadnień należących do:

1) części ogólnej prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw podmiotowych, kwalifikacji personalnych (zdolności do czynności prawnych i do wyrażenia zgody), teorii czynności prawnych,

2) prawa zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej,

3) prawa rzeczowego,

4) prawa spadkowego,

5) prawa rodzinnego,

6) prawa własności intelektualnej,

7) prawa handlowego,

8) prawa medycznego,

9) prawa bankowego prywatnego,

10) prawa konstytucyjnego, w tej jego części, która wykazuje związki z prawem prywatnym.

Literatura:

Literatura i orzecznictwo zadawane są studentom przed każdymi zajęciami i są uwarunkowane tym, jakie zagadnienia stanowią przedmiot danych zajęć.

Ponadto każdy student zapoznaje się z literaturą, która jest niezbędna do przygotowania pracy magisterskiej na wybrany temat.

Efekty uczenia się:

Dzięki metodycznej i systematycznej pracy w ramach seminarium student:

a) pogłębia wiedzę teoretyczną z zakresu jego przedmiotu, konieczną do prawidłowego opanowania jego materii, a także do zdawania na aplikacje prawnicze (sądową, komorniczą, adwokacką, radcowską, notarialną i prokuratorską);

b) poznaje wybrane przykłady z praktyki sądowej, pozwalające prawidłowo rozpoznawać kwestie prawne występujące w sprawach cywilnych; jest to przydatne do uzyskania ogólnej orientacji co do specyfiki wykonywania zawodu prawnika.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych oraz poziomu przedstawionej pracy zaliczeniowej (maksymalnie 1 arkusz na uzgodniony z prowadzącym temat).

Ponadto przedstawiana na zajęciach prezentacja jest również brana pod uwagę w ocenie końcowej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.