Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne i medyczne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPC100A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne i medyczne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

zdane egzaminy z prawa cywilnego I, IIa i IIb

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

przedmiotem seminarium jest prawo cywilne rozumiane ściśle (osobowe - w tym prawa stanu, rzeczowe - w tym obrót nieruchomościami, zobowiązania - w tym odpowiedzialność cywilna) oraz prawo medyczne w części nakierowanej na zagadnienia pokrewne z prawem cywilnym lub przekładające się na konsekwencje cywilnoprawne (m.in. prawa pacjenta, odpowiedzialność za szkody medyczne, kryteria należytej staranności)

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej, w związku z czym obejmuje:

1. Przygotowanie warsztatowe. Omówienie warsztatu pracy magisterskiej. Metodologia pracy. Praca magisterska jako wypowiedź językowa. Cechy stylu naukowego. Środki stylistyczne. Porady językowe - jak uczynić pisany tekst łatwym w odbiorze. Wykorzystanie źródeł. Praca z tekstem prawnym i prawniczym. Spójność logiczna i kompozycja. Przypisy i bibliografia. Korekta. Strona edytorska.

2. Sposoby wzbogacania języka. Wykorzystanie orzeczeń. Referowanie, prowadzenie wywodu, argumentowanie, polemizowanie, wyprowadzanie konkluzji. Posługiwanie się metodą antropologiczną. Kazus a stan faktyczny z orzeczenia - różnice pod kątem użyteczności praktycznej dla przygotowywanej pracy.

3. Repetytorium z prawa cywilnego i medycznego na bazie kazusów oraz orzecznictwa - zestawienie zagadnień częściowo w oparciu o preferencje słuchaczy uwarunkowane tematami prac magisterskich.

4. Ostateczne ustalenie tematów prac magisterskich.

5. Indywidualne sprawozdania z postępów w pracy, w tym referaty z udziałem koreferenta, obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu tematu pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura, kazusy i orzecznictwo zadawane są studentom przed każdymi zajęciami, w zależności od ustalonego wcześniej tematu.

Literaturę do pracy magisterskiej każdy student zestawia sam i zapoznaje się z nią we własnym zakresie, natomiast wraz ze zgłoszeniem referatu przedkłada własne propozycje z literatury do zapoznania się przez wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem koreferenta.

Efekty uczenia się:

Dzięki systematycznej pracy na seminarium student:

1. Uczy się pozyskiwania, gromadzenia i samodzielnego przetwarzania informacji; wzmacnia umiejętność argumentowania i doskonali technikę pisarską.

2. Przygotowuje pracę magisterską na odpowiednim poziomie merytorycznym i językowym.

3. Pogłębia wiedzę teoretyczną z przedmiotu, poznaje bliżej ustawy szczególne z zakresu prawa cywilnego oraz medycznego i zyskuje w nich orientację przydatną m.in. przy zdawaniu na aplikacje prawnicze.

4. Zdobywa umiejętności praktyczne. Dzięki interaktywnemu rozwiązywaniu kazusów uczy się samodzielnie rozwiązywać problemy praktyki, wspomagając się analizą orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz poziomu przedstawionych fragmentów pracy. Wersję pisemną referatu student składa promotorowi do oceny najpóźniej 2 tygodnie po wygłoszeniu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński
Prowadzący grup: Maria Boratyńska, Leszek Bosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.