Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie karne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPK029A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student przystępujący do seminarium z postępowania karnego powinien orientować się już w problematyce prawa karnego procesowego oraz prawa karnego materialnego w stopniu wymaganym na egzaminach z tych przedmiotów. Zależnie od doboru tematyki pracy seminaryjnej, a ostatecznie – tematu pracy magisterskiej, pomocna może być wiedza z innych dziedzin prawa, w tym w szczególności z pokrewnych dziedzin penalnych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem seminarium jest przygotowanie studenta do wyboru zagadnienia z zakresu szeroko pojętego postępowania karnego oraz do samodzielnego opracowania go w formie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem naukowym promotora.

Pełny opis:

Głównym celem seminarium jest przygotowanie studenta do wyboru zagadnienia z zakresu szeroko pojętego postępowania karnego oraz do samodzielnego opracowania go w formie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem naukowym promotora.

Przygotowaniom prac magisterskich poświęcone jest w najpełniejszym wymiarze seminarium na V roku, kiedy to seminarzyści konsultują z promotorem już przygotowane fragmenty swoich prac oraz prezentują je na forum grupy seminaryjnej.

Seminarium na IV roku ma na celu przybliżenie jego uczestnikom ważniejszych instytucji karnoprocesowych, z których mogliby oni czerpać na potrzeby swoich prac magisterskich. Odbywa się to w ramach prezentacji i dyskusji nad zagadnieniami indywidualnie dobranymi przez prowadzącego po konsultacji z uczestnikami seminarium.

Uczestnicy seminarium zarówno pogłębiają swoją znajomość prawa karnego procesowego, jak i nabierają umiejętności warsztatowych, koniecznych dla przygotowywania i obrony samej pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Kruszyński (red.), Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2004;

2. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009;

3. A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994;

4. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca podawana jest przez prowadzącego w toku zajęć. Uwzględnia ona indywidualnie ustalane tematy prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Seminarzysta po ukończeniu seminarium powinien przedstawić pracę magisterską, która, po jej przyjęciu przez promotora, warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie pracy studenta na seminarium to:

1) obecność na zajęciach;

2) udział w dyskusjach;

3) prezentacja referatów;

4) postępy pracy nad przygotowaniem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bieńkowska
Prowadzący grup: Beata Bieńkowska, Katarzyna Girdwoyń, Maria Rogacka-Rzewnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bieńkowska
Prowadzący grup: Beata Bieńkowska, Szymon Pawelec, Maria Rogacka-Rzewnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.