Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPK0378 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone poszczególnym zagadnieniom z zakresu techniki kryminalistycznej

Pełny opis:

1. Biegły i jego opinia

a) Biegły, ekspertyza:

Literatura:

Kalinowski: Opinia biegłego w postępowaniu karnym, Warszawa 1972, cz. II, rozdz. I, s. 78-85, rozdz. IV, V

b) Postanowienie o powołaniu biegłego, udział biegłego w czynnościach

Literatura:

T.Tomaszewski: Dowód z opinii biegłego, Kraków 2000, rozdz 3 rozdz.4 , rozdz. V

c) Ekspertyza kryminalistyczna

Literatura: T.Hanausek; Ekspertyza kryminalistyczna, ZN ASW nr 1, 1973

2. Identyfikacja

a) Pojęcie identyfikacji kryminalistycznej, rodzaje identyfikacji

Literatura

H.Kołecki: Identyfikacja kryminalistyczna, ZN ASW 1, 1973

b) Prawdopodobieństwo w opiniach biegłych:

Literatura:

T.Tomaszewski: Wartość niekategorycznych opinii biegłych, Nowe Prawo 9, 1981

3. Antropometria kryminalistyczna

a) Identyfikacja osoby na podstawie wyglądu zewnętrznego

Literatura:

Z.Dębiński, T.Kozieł, Z.Niziałek: Antroposkopia kryminalistyczna, Wyd. CLK. W-wa 1994

Z.Czerw: Identyfikacja człowieka na podstawie cech wyglądu zewnętrznego, w: Technika kryminalistyczna (ed. W.Kędzierski), WSPol. Szczytno 1995, T.II, s. 141-171

b) Wybrane techniki identyfikacyjne

Literatura:

Z.Dębiński: Specyfika badań porównawczych metodą superprojekcji, Problemy Kryminalistyki nr 193-194, 1992;

Z.Dębiński, T.Kozieł: Portret pamięciowy – rekonstrukcja przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki, Problemy Kryminalistyki nr 202, 1993

J.Kasprzak: Otoskopia kryminalistyc zna, Olsztyn 2003

E.Łabaj, J.Gościcki: Slady małżowin usznych w praktyce Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, Problemy Kryminalistyki nr 209, 1995

c) Otwarzanie wyglądu na podstawie zeznań świadków:

Literatura:

A,Zacharias: Kryminalistyczne metody odtwarzania wyglądu, Problemy Praworządności nr 7, 1969

R.Mazurek: Odtwarzanie wyglądu przedmiotów utraconych przy użyciu rysunku odręcznego i techniki komputerowej, Problemy Kryminalistyki nr 212, 1998

T.Kozieł, Z.Dębiński: Komputerowy portert obrazowy w systemie POLSIT, Problemy Kryminalistyki nr 206, 1994

4. Daktyloskopia

a) Historia i podstawy biologiczne daktyloskopii

Literatura:

Cz. Grzeszyk: Daktyloskopia, Warszawa PWN, 1992, rozdz. 1 i 2

b) Podstawy identyfikacji daktyloskopijnej

Literatura:

J.Moszczyński: Daktyloskopia, Wyd. CLK, Warszawa 1997, s. 22-52

Cz. Grzeszyk: Badania nad minucjami linii papilarnych, Problemy Kryminalistyki nr 96, 1972

S.Miernik: Metodyka badań daktyloskopijnych – wnioskowanie oraz identyfikacja, CLK, Warszawa 199636-42, 94-119

c) Metody ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych, daktyloskopowanie

Literatura:

M.Kulicki, V.Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L.Stępka: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 378-385

J. Moszczyński Daktyloskopia” Wyd. CLK, Warszawa 1997s. 52-76, 101-101-108, 131-132, 133-145

d) Ekspertyza daktyloskopijna,

Literatura:

S.Miernik: Metodyka badań daktyloskopijnych - wnioskowanie oraz identyfikacja, CLK. Warszawa 1996, s. 36-43, 86-119

e) AFIS,

Literatura:

Moszczyński Daktyloskopia, Wyd. CLK, Warszawa 1997, s. 198-214

5. Badania rękawiczek i śladów czerwieni wargowej

a) Identyfikacja rękawiczek

Literatura:

M.Wroński:Z problematyki kryminalistycznych badań rękawiczek, Problemy Kryminalistyki nr 200-201, 1993

b) Badania śladów czerwieni wargowej - cheiloskopia

Literatura:

J.Kasprzak, B.Łęczyńska: Identyfikacja człowieka na podstawie śladu czerwieni wargowej, CLK Warszawa 2001, s. 7-62, 63-93

6. Badania dokumentów

a) Podstawy badań pisma ręcznego

Literatura:

Z.Czeczot: Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Warszawa 1971, s. 13-45, 73-79

b) Metodologia badań pisma ręcznego

Literatura:

Z.Czeczot: Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Warszawa 1971, s. 88-100, 100-121

A.Koziczak: Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych, , Kraków 1997, s. 14-19

c) Badania podpisów

Literatura:

Z.Czeczot: Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Warszawa 1971, s.121-146

A.Feluś: Podpisy: studium z pismoznawstwa kryminalistycznego, Katowice 1987, , s. 146-147, 155-172

d) Badania testamentów

Literatura:

A.Feluś: Testamenty, Katowice 1996, s. 98-135

e) Zasady Pobierania materiału porównawczego

Literatura:

M.E.Oleksiewicz: Podstawowe zasady pobierania materiału porównawczego do ekspertyzy identyfikacyjnej pisma ręcznego, podpisów oraz pisma maszynowego, Problemy Kryminalistyki 220, 1998

7. Osmologia

a) Ekspertyza osmologiczna

Literatura:

T.Bednarek: Podstawowe zagadnienia z badań osmologicznych, Problemy Kryminalistyki 222/1998

T.Bnednarek: Schemat ekspertyzy z zakresu kryminalistycznych badań śladów zapachowych, Problemy Kryminalistyki 224, 1999

b) Metodyka osmologicznych badań policyjnych

Literatura:

Metodyka prowadzenia badań osmologicznych – Wytyczne CLK KGP 2009

M.Rogowski: Wartość diagnostyczna badania osmologicznego, Problemy Kryminalistyki nr 232/2001

G.A.A.Schoon: Wpływ różnych parametrów eksperymentalnych stosowanych w szeregach identyfikacyjnych na ich wiarygodność, Problemy Kryminalistyki nr 236, 2002

c) Dowodowe zastosowanie osmologii

Literatura:

T.Bednarek, G.Sutowski: Glosa do wyroku SN z 5.11.1999, Palestra nr 5-6, 2000

T.Bednarek: Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe, CLK 2008, s. 220-286

8. Mechanoskopia

Literatura:

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, (red. J.Wójcikiewicz), Warszawa 2007, s. 105-111

9. Badania broni

a) Pojęcie broni palnej

Literatura:

Ustawa z dn. 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz.U. Nr 53, poz. 549 ze zmianami z 2003),

Kulicki: Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej - rozdz. I i VI oraz V (zwł dot. art. 7 ustawy)

b)systematyka broni palnej i amunicji

Literatura:

M.Kulicki : Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej, Kraków 2001, rozdz.IV

M. Kulicki Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej , Zakamycze 2003, rozdz. II

c) badania identyfikacyjne

Literatura:

M.Kulicki : Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej, Kraków 2001, rozdz. V, rozdz. VII

S.Kustanowicz: Badania broni palnej , Warszawa 1959 - w części dot. badań identyfikacyjnych

10. Badania fizykochemiczne

a) Podstawy fizykochemii kryminalistycznej;

Literatura:

Chemia sądowa pod red. P.Kościelniaka i W.Piekoszewskiego, Kraków 2002, s. 205-213

b) Badania wybranych rodzajów śladów (mikrośladów, gleby, szkła, papieru itd.)

Literatura:

Chemia sądowa por red. P.Kościelniaka i W.Piekoszewskiego, Kraków 2002, s. 213-220, 222-226, 231-232, 238-239, , 283-288

11. Kryminalistyczne badania genetyczne

a) Biologiczne i kryminalistyczne podstawy badań genetycznych

Literatura:

Aktualne zagadnienia biologii kryminalistycznej, red. I.Sołtyszewski, Wyd. CLK KGP, Warszawa 2002

b) rodzaje kryminalistycznych badań DNA

Literatura:

B.Hołyst: Kryminalistyka, Warszawa 2010, s. 966-981

R.Pawłowski: Medyczno-sądowe badania śladów biologicznych, Kraków 1997

c) bazy DNA

Literatura:

A.Filewicz, I.Soltyszewski: Bazy danych DNA w Europie - rozwiązania legislacyjne, Problemy Kryminalistyki nr 241, 2003

12. Badania poligraficzne

a) Metodyka badań

Literatura:

Kulicki, M., Wariografia krymianalistyczna, (red M.Kulicki), Szczytno 1998, s. 64-97

b) Badanie poligraficzne jako źródło dowodu

R. Jaworski Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający, Wrocław 1999, s. 177-228

13. Fonoskopie

Literatura:

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, (red. J.Wójcikiewicz), Warszawa 2007, s.241-266

I.Biernacka, R.Korycki, J.Rzeszotarski: Analiza wahań częstotliwości prądu sieciowego w badaniach autentyczności nagrań cyfrowych, Problemy Kryminalistyki nr 258, 2007

14. Biometria w identyfikacji kryminalistycznej

Literatura:

Biometria w bankowości i administracji publicznej, w: Człowiek i Dokumenty, wyd. specjalne 2010, s. 15-16, 19-25,

J.Cichowicz: Biometria a prywatność, Człowiek i Dokumenty nr 15, 2009 (cz. I), nr 16, 2010 (cz. II)

T.Goliński: Polski paszport biometryczny, Człowiek i Dokumenty nr 1, 2006

Literatura:

Literatura:

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, (red. J.Wójcikiewicz), Warszawa 2007, s.241-266

I.Biernacka, R.Korycki, J.Rzeszotarski: Analiza wahań częstotliwości prądu sieciowego w badaniach autentyczności nagrań cyfrowych, Problemy Kryminalistyki nr 258, 2007

14. Biometria w identyfikacji kryminalistycznej

Literatura:

Biometria w bankowości i administracji publicznej, w: Człowiek i Dokumenty, wyd. specjalne 2010, s. 15-16, 19-25,

J.Cichowicz: Biometria a prywatność, Człowiek i Dokumenty nr 15, 2009 (cz. I), nr 16, 2010 (cz. II)

T.Goliński: Polski paszport biometryczny, Człowiek i Dokumenty nr 1, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

1.Zna:

• Zasady identyfikacji kryminalistycznej

• Podstawy badań dowodów rzeczowych

2. Umie:

• Oceniać „dowody naukowe”

• Korzystać z wyników badań dowodów rzeczowych w postępowaniu karnym

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji);

d) przygotowanie i wygłoszenie jednego referatu w semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.