Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPK039A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do pisania prac magisterskich z zakresu taktyki i techniki kryminalstycznej.

Zajęcia kształcą i doskonalą umiejętności świadomego wyboru przedmiotu i metody badań, określania i opracowywania tematu rozprawy, rozplanowania i pisania pracy magisterskiej. Kształcą i doskonalą umiejętności analizy, interpretacji i krytycznej oceny tekstów naukowych

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do pisania prac magisterskich z zakresu taktyki i techniki kryminalstycznej.

Zajęcia kształcą i doskonalą umiejętności świadomego wyboru przedmiotu i metody badań, określania i opracowywania tematu rozprawy, rozplanowania i pisania pracy magisterskiej. Kształcą i doskonalą umiejętności analizy, interpretacji i krytycznej oceny tekstów naukowych

Literatura:

Z.Bożyczko: Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1974

J.Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1975

Literatura indywidualna dla każdego piszącego pracę magisterską po konsultacji z prowadzącym seminarium

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

– umie zaprojektować samodzielne badania nad wybranym problemem i przygotować założenia dla amnalizy empirycznej

– potrafi podjąć rzeczową dyskusję naukową i podawać argumenty za postawioną hipotezą

zna wymogi stawiane pracy magisterskiej i je realizuje

– przestrzega zasad etyki naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia seminarium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji);

d) przygotowanie dwóch wystąpień

e) przekazanie na piśmie zaaprobowanego przez promotora tematu pracy wraz z jej konspektem i podstawową bibliografią (I semestr)

f) przekazanie na piśmie pierwszej wersji pracy magisterski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tomaszewski
Prowadzący grup: Piotr Girdwoyń, Tadeusz Tomaszewski, Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tomaszewski
Prowadzący grup: Piotr Girdwoyń, Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.