Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne - V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPM019A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne - V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego – istota tej dziedziny prawa, jej źródła, kwestie podmiotowości oraz odpowiedzialności za naruszenie norm prawnych.

Pełny opis:

Semestr zimowy i letni - wybór tematów:

1. Wprowadzenie do prawa międzynarodowego publicznego.

2. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. Umowa międzynarodowa.

3. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. Zwyczaj międzynarodowy.

4. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.

5. Akty jednostronne państw jako źródło prawa międzynarodowego publicznego.

6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.

7. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego.

8. Państwo jako podmiot pierwotny prawa międzynarodowego publicznego.

9. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego inne niż państwa, w tym organizacje międzyrządowe.

10. Osoba fizyczna jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego.

11. Odpowiedzialność międzynarodowa państw.

12. Terytorium państwa.

13. Międzynarodowe prawo morza.

14. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne.

15. Ludność państwa.

16. Prawo dyplomatyczne i konsularne.

17. Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ.

18. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, w tym zadania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

19. Prawo przeciwwojenne.

20. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych.

21. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej.

22. Prawo materialne i polityki Unii Europejskiej.

Literatura:

1. W. Góralczyk, S. Sawicki, „Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie”, wyd. XIII, Warszawa 2009 – główny podręcznik zalecany studentom.

2. Kamiński T., Myszona – Kostrzewa K., pod redakcją S. Sawickiego: „Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach”, Warszawa 2009.

3. R. Bierzanek, J. Symonides, „Prawo międzynarodowe publiczne”, Warszawa, 2004.

4. W. Czapliński, A. Wyrozumska, „Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe”, Warszawa, 2004.

5. A. Łazowski, (oprac.), „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór przepisów”, Kraków, 2003.

6. A. Przyborowska-Klimczak (oprac.), „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów”, Lublin, 2004.

Efekty uczenia się:

Seminarium z zakresu prawa międzynarodowego publicznego powinno umożliwić studentowi:

1. poszerzenie wiedzy z tego przedmiotu,

2. zapoznanie studenta z metodologią sporządzania pracy magisterskiej,

3. doprowadzenie do ustalenia tematu a następnie tytułu pracy magisterskiej,

4. przygotowanie wstępnej a następnie ostatecznej wersji pracy magisterskiej,

5. przygotowanie studenta do egzaminu magisterskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium kończy się zaliczeniem lub zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności, aktywności i wystąpień na zajęciach oraz stopnia zaawansowania pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Karski
Prowadzący grup: Karol Karski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.