Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPP0279 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowania ochroną środowiska, znajomość j. obcego w stopniu pozwalającym na uczestniczenie w konferencjach oraz poznawanie literatury, jak również orzecznictwa ETPCz, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Unii Europejskiej.

a) znajomość j. obcego, znajomość podstawowej literatury.

Założenia wstępne dotyczą znajomości j. obcego, aktywności pozauniwersyteckiej w formie uczestnictwa w sympozjach i konferencjach.

Ponadto student musi posiąść umiejętność organizowania warsztatu pracy na podstawie uczestniczenia w wykładach poświęconych temu zagadnieniu.

Student obowiązany jest do uczestniczenia w wykładach specjalizacyjnych dotyczących środowiska na WPiA, Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Biologii i w SGGW-AR


Skrócony opis:

Seminarium dotyczy prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony

Środowiska i jego implikacji dla krajowego porządku prawnego i praktyki państwa. W toku seminarium studenci zapoznawani są z podstawami prawnymi, instytucjonalnym funkcjonowaniem Unii Europejskiej, procesem stanowienia prawa, regulacjami sektorowymi (ochrona wód, powietrza, klimatu, przyrody, zarządzania odpadami) oraz regulacjami horyzontalnymi (dostęp do informacji, udział społeczeństwa w ochronie środowiska itd.)

Pełny opis:

Tematy seminariów:

1. Instytucjonalno-prawne podstawy funkcjonowania UE

2. Rada Europy i jej regulacje dotyczące ochrony środowiska

3. Zasady ekologicznego prawa Unii Europejskiej

4. Instrumenty prawne regulacji ochrony środowiska

5. Analiza orzecznictwa: ETS, Sądu UE, ETPCz w sprawach dot. środowiska

6. Dostęp do informacji o środowisku

7. Udział społeczeństwa w procesach zarządzania i podejmowania decyzji dotyczących środowiska

8. Regulacje dot. ocen oddziaływania na środowisko

9. Analiza prawa materialnego (wybór obszarów uzależniony od tematów prac licencjackich i magisterskich), m.in. ochrona klimatu, gaz łupkowy w kontekście wpływu procesu wydobywania na środowisko, zarządzanie odpadami promieniotwórczymi, komunalnymi i opakowaniami

10. Ochrona lasów, wpływ prawa i polityki leśnej UE na prawo polskie

11. Ochrona Bałtyku z punktu widzenia morskiej polityki UE (problemy składowania zanieczyszczeń na dnie morza bałtyckiego)

12. Kontrola GMO – analiza orzecznictwa TS

13. Warsztaty dot. baz informacyjnych z zakresu ochrony środowiska

Literatura:

J. Jendroska, M. Bar, „Prawo ochrony środowiska”. Podręcznik. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2003.

Z. Brodecki, „Ochrona środowiska”, LexisNexis 2005.

M. Kenig-Witkowska, „Prawo UE ochrony środowiska”, 2011.

M. Micińska, „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Instytucje Administracyjno-prawne”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011

Kwartalnik „Prawo i Środowisko”

Strony internetowe, m.in. EU, Rady Europy

„Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ochrona środowiska”, Biuro Informacji Rady Europy

Efekty uczenia się:

Student w toku seminarium uzyskuje głęboką i aktualną wiedzę o wybranych zagadnieniach ochrony środowiska.

Studenci mają dostęp i uczestniczą w aktualnych debatach w sprawach dotyczących ochrony klimatu, gazu łupkowego, zarządzania odpadami, CCS itd.

Efektem specjalizacji jest podejmowanie pracy w sektorach związanych z ochroną środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest wypadkową treści merytorycznych, wynikających ze znajomości literatury polskiej i obcej, umiejętności przedstawiania danego zagadnienia w ujęciu praktycznym (wpływ na praktykę działania) oraz umiejętności prezentacyjnych.

Niezbędnym elementem składowym jest uczestnictwo w konferencjach dotyczących ochrony środowiska.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Machińska
Prowadzący grup: Hanna Machińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.