Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywne metody rozwiązywania sporów - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DVV001 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Alternatywne metody rozwiązywania sporów - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Sylabus: Seminarium magisterskie dla IV roku

Alternatywne metody rozwiązywania sporów prawnych


1. Formy ADR

2. Mediacja i arbitraż -studia porównawcze.

3. Sprawiedliwość proceduralna w metodach ADR

4. Metodologia pracy

5. Mediacje sądowe, jako element wymiaru sprawiedliwości

6. Uregulowania prawne dotyczące mediacji w prawie krajowym

7. Uregulowania prawne dot. mediacji w aspekcie prawno-porównawczym

8. Międzykulturowość w mediacji

9. Rola pełnomocników w mediacji

10. Reprezentacja klienta w mediacji w porównaniu z reprezentacją w postępowaniu sądowym

11. Zasady, etapy. mediacji

12. Rodzaje mediacjiTryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia będą miały na celu przygotowanie studentów IV i V roku prawa do poznania specyficznych zagadnień dotyczących dwóch alternatywnych metod rozwiązywania sporów – mediacji i arbitrażu. Studenci poznają także zagadnienia dot. organizacji pracy oraz metodologii badawczej stosowanej w czasie przygotowania pracy magisterskiej. W ramach zajęć seminarzyści przygotują prezentacje na tematy wcześniej ustalone z prowadzącym, które będą punktem wyjścia do dyskusji w czasie seminarium. Poruszane na seminarium tematy będą dotyczyły arbitrażu i mediacji głównie w kontekście podobieństw i różnic tych dwóch metod. Ponadto poruszone zostaną tematy o tematyce bardziej specjalistycznej np. realizowanie sprawiedliwości proceduralnej w tych metodach czy też klauzule mediacyjne i arbitrażowe. Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom specjalistycznych aspektów mediacji i arbitrażu i pomoc studentom w wyborze tematyki pracy magisterskiej oraz właściwej metodologii badawczej.

Literatura:

Literatura:

Literatura wymagana:

Mediacja, Teoria i praktyka pod redakcją E. Gmurzyńskiej i Rafała Morka, wyd. II., Warszawa 2014;

Literatura zalecana:

Kalisz. A, Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa, 2009

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolter Kluwer, 2009

Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 183[1]-183[15], 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006.Morek R., ADR – w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Po ukończeniu przedmiotu student

ma wiedzę na temat:

Podstawowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów prawnych

Różnic pomiędzy negocjacjami, mediacjami, arbitrażem oraz postępowaniem przed sądem

Rozumie przebieg mediacji, podstawowe zasady mediacji, role mediatora

Roli pełnomocników i sędziów w rozwiązywaniu sporów prawnych

Przepisów prawnych dotyczących mediacji w kraju w aspekcie porównawczym

Rodzajów sporów prawnych, w których mediacja może być efektywna

Rodzajów mediacji (mediacja transformatywna, ewaluacyjna, facylitatywna)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Wymagane obecności w czasie zajęć. Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Prezentacja na temat wybranego aspektu ADR połączona z opracowaniem pisemnym na koniec semestru (70%) oraz uczestnictwo w dyskusji (30%).

Praktyki zawodowe:

Po seminarium możliwe są praktyki w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktow przy WPiA UW

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.