Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina w terminologii prawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I002 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Łacina w terminologii prawniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, zwrotami i paremiami łaciny prawniczej, które sa stosowane w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

--- zapoznać studenta z podstawowymi terminami łaciny prawniczej

--- wskazać historyczne znaczenie tych terminów

--- wskazać współczesne potrzeby posługiwania się podstawowymi

terminami łacińskimi

--- poznać z najczęściej używanymi paremiami łacińskimi

Literatura:

Lektura zalecana:

Słowniki:

M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Kraków 1998 i następne wydania;

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997;

K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007;

Lektura:

Łacińskie peremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, pod red. W. Wołodkiewicza, Warszawa 2001;

Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006;

Łacińska terminologia prawnicza, red. J. Zajadło, Warszawa 2009;

M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, [w:] Prawo, język, etyka, Warszawa 2010, s. 9-16.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

-- rozpoznaje siatkę podstawowych terminów prawniczych w języku łacińskim;

-- wyjaśnia różnicę między pojęciami ius i lex;

-- posługuje się podstawowymi terminami łacińskimi;

-- wyjaśnia znaczenie podstawowych paremii łacińskich;

-- postrzega łacinę jako uniwersalny język prawników europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium zaliczeniowe na ocenę (ze znajomości omawianych na wykładzie terminów, zwrotów i paremii łacińskich)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Zabłocka
Prowadzący grup: Maria Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.