Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Principles of environmental policy and law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I023 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Principles of environmental policy and law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium jest dyskutowanie zagadnień prawa środowiska z perspektywy zasad systemu międzynarodowego prawa środowiska. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje zagadnienia zarządzania środowiskiem, z położeniem akcentu na analizę zagadnień systemowych prawa środowiska i orzecznictwa sądownictwa międzynarodowego w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium jest przedstawianie i dyskutowanie zagadnień systemowych globalnego zarządzania środowiskiem w świetle wielostronnych konwencji międzynarodowych. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje zasady międzynarodowego prawa środowiska, z położeniem akcentu nie tylko na analizę zagadnień instytucjonalnych, ale też materialnych sektorowego zarządzania materią środowiska. Omawiane są podstawy traktatowe polityki społeczności międzynarodowej w dziedzinie środowiska oraz cele i zasady tej polityki; kolejno dyskutowane są orzeczenia sądów międzynarodowych w sprawach środowiska; zajęcia kończy omawianie zagadnień odpowiedzialność i sankcji w prawie środowiska.

Literatura:

A. Kiss, D. Shelton, Guide to International Environmental Law, Leiden/Boston 2007; P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge 2007; J. Holder, M. Lee, Environmental Protection, Law and Policy, Cambridge 2007;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć konwersatoryjnych student:

- potrafi przedstawić system polityki społeczności międzynarodowej globalnego zarządzania środowiskiem;

- wyjaśnia zagadnienia systemowe międzynarodowego prawa środowiska;

- analizuje akty międzynarodowego prawa środowiska;

- analizuje orzecznictwo sądów międzynarodowych dotyczące zagadnień związanych z prawem środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz ocena ciągła polegająca na bieżącej ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach stanowi 50 proc. oceny końcowej, na którą składa się również w 50 proc. ocena z prezentacji zagadnień międzynarodowego prawa środowiska wybranych przez studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.