Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika Prawa – pomoc dla studentów, doktorantów, pracowników UW z Ukrainy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I104
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klinika Prawa – pomoc dla studentów, doktorantów, pracowników UW z Ukrainy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem projektu jest wsparcie studentów, doktorantów, pracowników z Ukrainy (którzy przekroczyli granicę RP od dnia 24 lutego 2022 w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa) w zakresie prawa, ale także funkcjonowania na Uniwersytecie. W ramach Kliniki utworzona zostanie dodatkowa, innowacyjna sekcja, która jest odpowiedzią na nowy problem związany z masowym napływem cudzoziemnców, którzy mogą wymagać wsparcia nie tylko prawnego, ale również logistycznego, aby prawidłowo zaaklimatyzować się na UW. Studenci 4 i 5 roku Wydziału Prawa i Administracji UW, (w miarę potrzeb również we współpracy ze studentami z wydziału neofilologii) staną się swoistymi asystentami osób z Ukrainy – będę udzielać im pomocy zarówno prawnej (kwestie legalizacji pobytu, kontakt z urzędami, opiniowanie umów o najem mieszkań, zakup samochodu itp.), jak i wspierać w zakresie codziennego funkcjonowania na UW – obsługa systemu USOS, ułatwianie kontaktu z wykładowcami, odnajdywanie się w systemie zapisów na zajęcia, egzaminy, itp. W kwestiach językowych studenci prawa będą mieli możliwość uzyskania wsparcia od osób z wydziałów filologicznych. Zakładamy, że naszym wsparciem objętych może zostać nawet 300-350 osób.

W ramach kursu polscy studenci będą mieli zajęcia, wykłady i spotkania indywidualne z wykładowcami z UW, ale także z osobami zewnętrznymi – pracownikami organizacji pozarządowych, urzędów itp., którzy na co dzień zajmują się pomocom osobom przyjeżdżającym z Ukrainy i rozpoczynającym tutaj studia bądź pracę. Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z zakresu autoprezentacji czy wystąpień publicznych w kontekście komunikacji międzykulturowej, co ma ułatwić studentom wejście w rolę łącznika między osobami spoza naszego kręgu kulturowego, a urzędnikami, sądami, instytucjami w Polsce (zajęcia odbędą się w podziale na dwie grupy po 10-8 osób). Celem takich działań jest również zwiększenie możliwości podnoszenia swoich kompetencji przez studentów UW.

Oprócz zajęć dydaktycznych, polscy studenci będą mieli dyżury w formie stacjonarnej (Klinika posiada odrębne pomieszczenia z dostępem do telefonu, komputera, drukarki) lub w formie odpowiedzi na pytania zadawane drogą mejlową. Praca studentów podlegać będzie kontroli ze strony wykładowców i tutorów.

Ramowy program kursu zawiera zagadnienia prawne (związane z nową ustawą obejmującą osoby przyjeżdżające z Ukrainy, dodatkowymi przepisami prawnymi, przepisami covidowymi, ale również z zakresu prawa międzynarodowego, a także polskiego prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, itp., jak również prawa ukraińskiego), zajęcia dotyczące komunikacji, zajęcia obejmujące zagadnienia związane z aspektami międzykulturowymi, związane z obsługą klienta, pomocą psychologiczną i tym podobne, ale także spotkania dotyczące obsługi USOS i wsparcia administracyjnego nowych studentów.

Kurs rozpocznie się pod koniec września 2022 roku i będzie trwał semestr. Jest to niezwykle ważne, aby właśnie w tym okresie uruchomić takie działania, ponieważ mają one stanowić wsparcie dla osób rozpoczynających studia/pracę na UW i ułatwić im ten proces. Kurs może być w perspektywie kontynuowany w kolejnym semestrze.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość przepisów prawa z zakresu wsparcia osób z Ukrainy

- zapoznanie się z wybranymi elementami prawa ukraińskiego

- zapoznanie się z wybranymi, adekwatnymi elementami prawa polskiego niezbędnego dla osób z Ukrainy

Umiejętności:

- umiejętność pracy z klientem

- znajomość systemu studiów i umiejętność wspierania nowych studentów w zakresie studiowania

- wzmocnienie procesu komunikacji z osobami z Ukrainy, ale też i z urzędami, instytucjami, UW

Kompetencje społeczne:

- umiejętność pracy z osobami z innego kręgu kulturowego

- nauka wykonywania zawodu prawnika, która opiera się na pracy z klientem (czasem z klientem, który stwarza nam trudności)

- świadomość organizacji współpracy, przestrzegania terminów, szybkich reakcji na zmieniające się warunki

- wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych studentów

- zdobycie umiejętności prezentacji, wystąpień publicznych

- umiejętność asystowania osobie w zakresie prawa i dziedzin pokrewnych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność, uczestnictwo w zajęciach (minimum 80%), wsparcie minimum jednej osoby z Ukrainy.

Praca studentów będzie udokumentowana opiniami, pismami, notatkami, które będą przechowywane w Klinice

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziewanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziewanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)