Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P002S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczenie zasad poprawnego myślenia i precyzyjnego posługiwania się językiem. Szczególny nacisk położono na prawnicze zastosowanie logiki.

Student w szczególności powinien nabyć umiejętności:

precyzyjnego wysławiania się i poprawnego stosowania spójników, uzasadniania twierdzeń,

logicznej analizy zdarzeń i procesów,

posługiwania się podstawowymi rodzajami wykładni,

stosowania wnioskowań prawniczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z teoretycznymi podstawami logiki prawniczej, a zwłaszcza z pojęciami kategorii syntaktycznej, podziałami nazw, stosunkami zakresowymi pomiędzy nazwami, definicjami, relacjami, rachunkiem zdań, logiką kwantyfikatorów, teorią nazw, a także logicznymi podstawami wykładni prawa.

Ćwiczenia poświęcone są praktycznym zastosowaniom treści przekazywanych na wykładzie.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Znak, język, kategorie syntaktyczne

2. Nazwy, podziały nazw i stosunki zakresowe

3. Definicje, definicje legalne

4. Elementy teorii relacji

5. Rachunek zdań

6. Elementy rachunku predykatów

7. Teoria nazw

8. Uzasadnianie twierdzeń

9. Przekazywanie myśli (pytania i odpowiedzi, perswazja i dyskusja, błędy w przekazywaniu myśli)

10. Modalności

11. Logika w procesie tworzenia i stosowania prawa (sylogizm prawniczy)

12. Logiczne podstawy wykładni prawa i wnioskowania prawnicze

Literatura:

Podręcznik: S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2022

Ponadto:

A. Malinowski, M. Pełka, R. Brzeski, Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Warszawa 2018

S. Lewandowski, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Opanowanie zasad poprawnego myślenia i precyzyjnego posługiwania się językiem, w szczegolności zasad redagowania i intepretacji tekstu prawnego, metod wnioskowan prawniczych

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji i oceniania osiągniętych przez studenta efektów uczenia się jest egzamin testowy na koniec semestru. Egzamin składa się z 14 pytań z czterema odpowiedziami wielokrotnego wyboru; zalicza 8 poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Michał Pełka, Jacek Petzel, Bohdan Pretkiel, Małgorzata Wilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Michał Pełka, Jacek Petzel, Bohdan Pretkiel, Małgorzata Wilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.