Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System prawny i zawody prawnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P004S Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: System prawny i zawody prawnicze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Przedmiot System prawny i zawody prawnicze ma charakter propedeutyczny. Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych organów ochrony prawnej. Przedmiot ma wskazać jakie możliwości rozwoju kariery zawodowej oferują studentom studia prawnicze, co stanowi niezbędny korelat prawa do indywidualnego kształtowania swojej ścieżki nauczania poprzez odpowiedni dobór przedmiotów na późniejszych latach studiów. Przedmiot jest realizowany jedynie w formie otwartego wykładu. Wykład prowadzony jest w formie klasycznej, jak również w formie dyskusji z zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi poszczególne zawody prawnicze. W charakterze współprowadzących w wykładzie uczestniczą prominentni pracownicy WPiA UW będący sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, pracownikami Prokuratorii Generalnej RP, prokuratorami, ustawodawcami itp. W ramach prezentacji ścieżek kariery prezentowana jest również ścieżka akademicka.

Na poszczególnych zajęciach student pozna:

1. Pojęcie Systemu prawnego;

2. Pojęcie Wymiaru sprawiedliwości;

3. Organizację sądownictwa powszechnego;

4. Organizację sądownictwa administracyjnego;

5. Organizację Sądu Najwyższego;

6. Organizację Naczelnego Sądu Administracyjnego;

7. Organizację Trybunału Konstytucyjnego;

8. Organizację Prokuratury;

9. Organizację Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

10. Organizację i zakres zadań adwokatów;

11. Organizację i zakres zadań radców prawnych;

12. Organizację i zakres zadań notariuszy;

13. Organizację i zakres zadań komorników;

14. Organizację i zakres zadań innych zawodów prawniczych

15. Walory wykonywania pracy naukowej

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

1. Zna system wymiaru sprawiedliwości oraz jego organizację;

2. Zna podstawowe organy ochrony prawnej i zasady ich funkcjonowania;

3. Zna ścieżki kariery absolwenta studiów prawniczych;

4. Wykazuje gotowość do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

5. Jest w stanie świadomie kierować swoim rozwojem naukowym i zawodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest przez złożenie krótkiej pracy pisemnej o tematyce wskazanej przez prowadzącego wykład.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Żółtek
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Sławomir Żółtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Żółtek
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Sławomir Żółtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.