Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynności pozaprocesowe w postępowaniu karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S001 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Czynności pozaprocesowe w postępowaniu karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Kryminalistyka i psychologia sądowa w postepowaniu karnym
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z podstawowymi czynnościami pozaprocesowymi i operacyjno-rozpoznawczymi towarzyszącymi pracy wykrywczej prowadzonej przez policję.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z podstawowymi czynnościami pozaprocesowymi i operacyjno-rozpoznawczymi towarzyszącymi pracy wykrywczej prowadzonej przez policję. Omawiane są działania będące pierwszą reakcją służb na zawiadomienie o przestępstwie, a także prowadzone w toku postępowania sprawdzającego i przygotowawczego, a nie mające umocowania w kodeksie postępowania karnego.

Pełny opis:

Na zajęciach wprowadzających do zagadnienia omawiane są podstawowe pojęcia z zakresu kryminalistyki, definicja tej nauki, funkcje i zadania kryminalistyki i pracy wykrywczej. Kolejno omawiane są przedmiot i zakres profilaktyki kryminalistycznej, profilaktyka wewnętrzna i zewnętrzna, model zapobiegania przestępczości. Omówiona zostaje historia kryminalistyki, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji metod wykrywczych. W szerokim zakresie słuchacze zapoznają się ze źródłami informacji w kryminalistyce, ich rodzajami (jawne, niejawne, anonimowe), sposobami ich sprawdzania i znaczeniem dla pracy wykrywczej. Wskazywane są podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego, czym są zawiadomienia obowiązkowe i społeczne. Jaka powinna być pierwsza reakcje organów ścigania na zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Kolejno omawiane jest pojęcie i podstawy prawne prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, ich rodzaje i podział. Jakie są zasady pozyskiwania tajnych współpracowników, sprawdzania informacji, prowadzenia obserwacji, wywiadu policyjnego, operacji specjalnych czy pod przykryciem. Jakie są możliwości stosowania podstępu w pracy wykrywczej. Studenci poznają tajniki stosowania kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego i niejawnego nadzorowania przesyłek. Poznają środki pomocnicze w pracy wykrywczej, wykorzystanie psów w pracy policji. Omawia się stosowanie zasadzek policyjnych i pułapek kryminalistycznych. Zwraca się uwagę na funkcjonowanie w praktyce niekonwencjonalnych źródeł informacji, w tym jasnowidzów, intuicji czy elementów parapsychologii. Słuchacze dowiadują się czym jest profilowanie kryminalistyczne i psycholingwistyka. Jak wykorzystuje się hipnozę w procesie karnym i dlaczego nie wolno stosować narkoanalizy. Zajęcia kończy tematyka związana z planowaniem postępowania przygotowawczego i budową wersji kryminalistycznych. Na przykładzie spraw z praktyki budowane są wersje kryminalistyczne.

Literatura:

E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

P. Herbowski, Poufne osobowe źródła informacji, Difin, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna podstawowe czynności pozaprocesowe i operacyjno-rozpoznawcze, zasady ich przeprowadzania; zna i rozumie powiązania pomiędzy prawem karnym procesowym i kryminalistyką.

Umiejętności: prawidłowo analizuje działania pozaprocesowe w pracy wykrywczej; prawidłowo ocenia wiarygodność źródeł pozaprocesowych i operacyjnych.

Postawy: rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji pozaprocesowych; jest otwarty na nowe metody pracy wykrywczej.

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach wykorzystuje się środki przekazu audio-video, prezentacje, filmy, materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego zajęcia. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium z udziałem studentów w dyskusji na zagadnienia omawiane na zajęciach.

Końcowa ocena obejmuje aktywność podczas zajęć oraz zaliczenie testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.