Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo policyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S003 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo policyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Kryminalistyka i psychologia sądowa w postepowaniu karnym
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Omówione zostają podstawowe zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem policji. Wskazuje się na specyfikę zawodu policjanta, między innymi akcentując psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania tego zawodu. Wskazuje się na podstawowe uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy policji, zwłaszcza uprawnienia w stosunku do obywateli. Omawiana zostaje kwestia szkoleń w policji, ścieżek awansu zawodowego dla osób, które ukończą studia prawnicze. Od strony praktycznej wskazuje się na zasady współpracy międzynarodowej służb policyjnych. Omawiana zostaje odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów, a także procedura i sposób rozpoznawania skarg na policjantów. Porusza się problematykę zasad etycznych w pracy policji. Poznaje się zasady sporządzania statystyk policyjnych, stopień zagrożenia przestępczością kryminalną. Omawiane są wybrane rodzaje przestępstw i stosowane metody pracy wykrywczej.Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki związanej z zasadami funkcjonowania policji. Zajęcia te prowadzone są przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Konwersatorium realizowane w sali wykładowej, ilustrowane prezentacją multimedialną oraz filmami poglądowymi, zaproszeni goście z prelekcjami.

Pełny opis:

Na pierwszych zajęciach mających charakter organizacyjny studenci zapoznają się z zasadami prowadzenia zajęć, tematyką omawianą w trakcie semestru, zasadami zaliczenia oraz z podstawowymi zasadami funkcjonowania policji. Następnie na kolejnych zajęciach omawiana są m.in. następujące zagadnienia:

Zawód policjanta kryteria doboru do służby

Zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury

Zagrożenia w środowisku policyjnym oraz rola Biura Spraw Wewnętrznych Policji

w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń

Przemoc w rodzinie

Zachowanie się w sytuacji zakładniczej

Nadzór Policji nad ruchem drogowym

Prawo do posiadania broni i jego realizacja w praktyce

Praktyczne aspekty użycia środków przymusu bezpośredniego

Zagrożenia w sieci Internet – cyberprzestępczość

Zwalczanie oszustw

System szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów

System ochrony praw człowieka w Policji

Służba kontrterrorystyczna w Policji

Literatura:

Ustawa o Policji i akty wykonawcze

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1) zna podstawowe przepisy dotyczące funkcjonowania policji,

2) zna prawa i obowiązki policjantów,

3) prawidłowo definiuje podstawowe pojęcia związane z pracą policji

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo stosuje przepisy dotyczące uprawnień policyjnych,

2) analizuje i ocenia regulacje prawne związane z funkcjonowaniem policji

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność określonych regulacji prawnych

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, bieżące przygotowanie się do zajęć, aktywność oraz końcowe zaliczenie w postaci przygotowania raportu z zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruza
Prowadzący grup: Ewa Gruza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.