Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do taktyki kryminalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S009 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do taktyki kryminalistycznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Archiwum X
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów zaintersowanych tematyką taktyki kryminalistycznej oraz posiadających podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiane są szczegółowe zagadnienia z zakresu taktyki kryminalistycznej

Studia przypadków oraz badania mechanizmów rządzących śledztwami w sprawach kryminalnych pozwalają zrozumieć specyfikę pracy śledczej.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy szerokiego obszaru kryminalistyki, obejmującego różnorodne zagadnienia związane ze źródłami osobowymi i środkami dowodowymi. Ponadto na zajęciach omawia się zagadnienia związane z szeregiem czynności procesowych, jakie dokonywane są w toku prowadzonego śledztwa lub dochodzenia. Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie studentom metod pracy Policji oraz innych organów ścigania. Dotyczy to zarówno metod unormowanych przepisami prawa, jak i metod wynikających z rutynowych działań organów ścigania.

Ponadto studenci uzyskują wiedzę o poszczególnych czynnościach procesowych, analizują ich przydatność w praktyce śledczo-sądowej oraz dyskutują nad wartością dowodową uzyskanych środków dowodowych.

Studia wybranych przypadków z polskiej oraz międzynarodowej praktyki śledczej i sądowej pozwalają lepiej zrozumieć zagadnienia opisane w piśmiennictwie przedmiotu.

Literatura:

1. T. Hanausek: Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994;

2. D.K.Rosmo (red.), Criminal Investigative Failures, CRC Press, 2009;

3. P. White (red.) Crime Scene to Court: The Essentials of Forensic Science, Royal Society of Chemistry 2004;

4. H.C. Lee, E.M.Pagliaro, K.Ramsland, The Real World of a Forensic Scientist, Prometheus Books 2009.

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzącego w toku zajęć w tym obowiązujące akty prawne

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia z poszczególnych dziedzin taktyki kryminalistycznej

2. Rozumie znaczenie taktyki kryminalistycznej dla wymiaru sprawiedliwości.

3. Poznaje poszczególne czynności procesowe.

Umiejętności:

1. Umie ocenić jakość prowadzonych czynności kryminalistycznych.

2. Umie dokonać analizy poprawności oględzin miejsca zdarzenia.

3. Umie przeanalizować przydatność poszczególnych czynności procesowych w praktyce śledczo-sądowej.

4. Umie oceniać wartość dowodową uzyskanych środków dowodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności i przygotowania oraz przedstawienia grupowej pracy - analizy akt sądowych sprawy osądzonej w I instancji. Sprawa zostaje wybrana w porozumieniu z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.