Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyberbezpieczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S019-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Cyberbezpieczeństwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami cyberbezpieczeństwa.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Cyberbezpieczeństwo jest coraz poważniejszym problemem, ponieważ z jednej strony coraz większa liczba usług jest świadczona za pomocą sieci, z drugiej - rośnie skala ataków hakerskich. Wynika stąd potrzeba regulacji prawnych, w szczególności na poziomie europejskim, prowadzących do ujednolicenia zasad współpracy i reagowania wobec incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Takimi regulacjami są Dyrektywa NIS oraz Akt o cyberbezpieczeństwie. Ich dopełnieniem są krajowe akty wdrażające Dyrektywę NIS, w Polsce jest to ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

W trakcie kursu omawiane są następujące zagadnienia:

- niebezpieczeństwa w sieci, skala i rodzaje cyberataków,

- zagrożenia dla gospodarki wynikające z cyberataków,

- zarys regulacji prawnych odnoszących się do ochrony informacji, sieci i usług,

- cyberbezpieczeństwo a aktualne regulacje prawne - zakres stosowania

- zasady bezpieczeństwa w sieci

- pojęcie i rodzaje incydentów,

- podejście oparte o ocenę ryzyka

- zakres Dyrektywy NIS i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

- bezpieczeństwo usług kluczowych, usług cyfrowych i innych

- organizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

- Europejska Agencja Bezpieczeństwa ENISA - statut i zadania

- certyfikacja urządzeń, usług i procesów

- strategia cyberbezpieczeństwa Polski, współdziałanie organów.

Literatura:

C. Banasiński [red.], Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Znajomość regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arwid Mednis, Dawid Sześciło
Prowadzący grup: Arwid Mednis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.