Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S020 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych to prawa obywatelskie uznane w wielu międzynarodowych i polskich aktach prawnych, takich jak Karta Praw Podstawowych i Konstytucja RP. Ochrona prywatności jest jednym z celów zapisanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Jest traktowana jako warunek budowy zaufania konsumentów do e-usług w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego. Podstawowym aktem prawnym UE regulującym ochronę danych osobowych jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO). W Polsce obowiązuje również szereg przepisów sektorowych, które regulują warunki przetwarzania danych osobowych.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

- Współczesne zagrożenia wynikające z wykorzystywania danych osobowych z użyciem nowych technologii (kradzież tożsamości, profilowanie, szkody majątkowe, dyskryminacja),

-Historia regulacji prawnych chroniących prywatność i dane osobowe,

- Podstawowe pojęcia (dane osobowe, administrator, podmiot przetwarzający),

- Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych,

- Prawa podmiotu danych (prawo do informacji, prawo do zapomnienia, prawo do przeniesienia danych i inne),

- Obowiązki związane z bezpieczeństwem danych (privacy by default i privacy by design),

- Podejście oparte na ocenie ryzyka,

- Zasady transferu danych do państw trzecich,

- Status i zadania organu nadzorczego,

- Sankcje i zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia GDPR,

- Ochrona danych i prywatności w stosunkach pracowniczych,

- Wybrane przepisy sektorowe dotyczące ochrony danych osobowych.

Literatura:

Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wyd. Prawnicze 1999

Litwiński P. [red.], Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych. Komentarz, Warszawa 2018

Mayer-Schönberger V., Cukier K., Big data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Warszawa 2014

Sakowska – Baryła M., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz 2018

Fischer B., Sakowska-Baryła M. [red.], Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, Wrocław 2017

A. Mednis, Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arwid Mednis, Dawid Sześciło
Prowadzący grup: Arwid Mednis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.