Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie wobec nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S027 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie wobec nieletnich
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot w sposób holistyczny prezentuje zagadnienie zachowań dewiacyjnych, demoralizacji i popełniania czynów karalnych przez osoby młode w Polsce i z perspektywy porównawczej. Zaprezentowane zostaną rozwiązania systemowe, Polskie i zagraniczne, a studenci będą zachęcani do samodzielnej analizy przepisów i aplikowania ich do praktyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład specjalizacyjny z zakresu postępowania w sprawach nieletnich z uwzględnieniem kryminologicznych aspektów przestępczości osób młodych - przyczyn i konsekwencji.

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny z zakresu postępowania w sprawach nieletnich z uwzględnieniem kryminologicznych aspektów przestępczości osób młodych - przyczyn i konsekwencji. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, uzupełnionej o analizę wybranych przepisów prawa karnego i procedury karnej, prawa cywilnego, rodzinnego, medycznego i innych przepisów bezpośrednio regulujących sytuację prawną osób małoletnich. Zajęcia są nastawione przede wszystkim na zdobywanie praktycznego doświadczenia, co oznacza również uczestnictwo w co najmniej jednej wizycie studyjnej (prawdopodobnie do zakładu poprawczego). Ich podstawą będzie dyskusja, wymagająca od studentów aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a także analizowanie konkretnych przykładów funkcjonowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ale także innych ustaw regulujących życie osób młodych. Analizie zostanie poddany proces resocjalizacji nieletnich i pozytywnej readaptacji, a także przyczyny i konsekwencje popełniania czynów karalnych przez osoby młode. Studenci będą mieli szanse na zrozumienie tego fenomenu, co w przyszłości ułatwi im pracę z osobami nieletnimi, ich rodzinami i sądami opiekuńczymi.

Literatura:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw: sylwetki psychologiczne, Lublin, 2004.

Cichy A., Nieletni jako przestępca w XXI wieku: studium uwarunkowań społeczno-prawnych, Warszawa, 2014.

Błachut, J. Gaberle A. Krajewski, K., Kryminologia, Infortrade, Gdańsk, 1999 i wyd. n.

Gilligan, J, Wstyd i przemoc, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań, 2001.

Christie, N., Dogodna ilość przestępstw, tłum. M Płatek, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.

Becker, H.S, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, PWN Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza -

1) po zakończonym kursie studenci będą posiadali wiedzę z zakresu postępowania w sprawach nieletnich;

2) studenci będą znali przyczyny dewiacyjnych zachowań młodzieży;

3) zdobędą wiedzę z zakresu praktyki stosowania środków wychowawczych i środka poprawczego przez sądy rodzinne;

4) zdobędą wiedzę z zakresu interpretacji statystyk i analizy czynników resocjalizacji w Polsce

Umiejętności -

1) studenci będą potrafili analizować przepisy prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, itp. z perspektywy osoby małoletniej

2) zdobędą praktyczne doświadczenie rozwiązywania konkretnych problemów prawnych

3) będą potrafili analizować statystyki prowadzone przez różne instytucje i wyciągać z nich prawidłowe wnioski

Postawy -

1) studenci będą mogli zrozumieć, że prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich powinny być stosowane w ostateczności, nie służą bowiem rozwiązywaniu problemów społecznych

2) studenci będą w stanie poddać krytycznej analizie istniejące i wprowadzane przepisy dotyczące niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży, a także zrozumieją istotę wychowywania i poprawy nieletnich

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w dyskusjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.