Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa urzędnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S033 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa urzędnicze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe typy przestępstw zwanych urzędniczymi, a także uregulowania ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i międzynarodowe regulacje dotyczące korupcji.

Pełny opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest wskazanie słuchaczom specyfiki przestępstw urzędniczych i sfunkcjonalizowanie rozwiązań wprowadzonych w konkretnych typach przestępstw.

W związku z tym trzon wykładu stanowi bardzo szczegółowa, sfunkcjonalizowana prezentacja instytucji i uregulowań swoistych dla przestępstw urzędniczych, nie występujących w ogóle (albo stosunkowo rzadko) w prawie karnym powszechnym. Do takich instytucji i uregulowań należą przede wszystkim: przestępstwa indywidualne, pojęcie funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną, korupcja i działania antykorupcyjne – w tym CBA, prowokacja antykorupcyjna.

Instytucje występujące zarówno przy przestępstwach urzędniczych, jak i w prawie karnym sensu largo, ale uregulowane w znacząco odmienny sposób, zostaną zaprezentowane w ujęciu porównawczym, ze szczególnym akcentem na różnice i ich uzasadnienie.

Instytucje w pełni „bliźniacze” zostaną jedynie zasygnalizowane.

W ramach wykładu zostaną również omówione uregulowania ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i międzynarodowe regulacje dotyczące korupcji.

Celami kształcenia są:

- zapoznanie ze źródłami przestępstw urzędniczych oraz ich systematyką;

- zapoznanie i zrozumienie powiązania materialnego prawa karnego sensu largo z przestępstwami urzędniczymi

- zapoznanie i zrozumienie powiązania przestępstw urzędniczych z pozostałymi częściami prawa karnego materialnego i procedurą karną;

- umiejętność prawidłowego definiowania wszystkich podstawowych instytucji związanych z przestępstwami urzędniczymi;

- umiejętność prawidłowego stosowania i sfunkcjonalizowania instytucji przestępstw urzędniczych;

- umiejętność argumentowania przy posługiwaniu się prawidłowo prawniczą terminologią;

- zrozumienie i prawidłowa ocena zasadności istnienia określonych instytucji związanych z przestępstwami urzędniczymi;

- otwartość na alternatywne interpretacje przepisów.

Prezentowane będą także orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych mające istotny wpływ na interpretację omawianych przepisów.

Literatura:

C. Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, Warszawa 2008

P. Palka, Korupcja w nowym kodeksie karnym, Zakamycze 1999

J. Bojarski, Korupcja gospodarcza: studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 2015

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. (p. red. W. Wróbla i A.Zolla), 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna źródła przestępstw urzędniczych oraz ich systematykę; zna i rozumie powiązania materialnego prawa karnego sensu largo z przestępstwami urzędniczymi

2) zna i rozumie powiązania przestępstw urzędniczych z pozostałymi częściami prawa karnego materialnego i procedurą karną;

UMIEJĘTNOŚCI:

3) prawidłowo definiuje wszystkie podstawowe instytucje związane z przestępstwami urzędniczymi;

4) prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje przestępstw urzędniczych

5) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji związanych z przestępstwami urzędniczymi

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (możliwa 1 nieobecność) jako podstawa zaliczenia oraz ocena ciągła aktywności na zajęciach, jako podstawa oceny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.