Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S037-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminologia stosowana
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Kryminologia basics
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kryminologia stosowana to przedmiot praktyczny, stanowiący uzupełnienie przedmiotu kryminologia ogólna, którego celem jest umożliwienie studentom zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk pokrewnych.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Kryminologia stosowana to przedmiot, którego celem jest przybliżenie studentom zagadnień związanych ze stosowaniem prawa karnego i procedury karnej w praktyce, z polityką karną i kryminalną. Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach wykładowo-dyskusyjnych, jak również i w wizytach studyjnych do instytucji, które na co dzień działają we wskazanych obszarach, przykładowo do zakładów karnych.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów od II do V roku studiów. Wiedza z zakresu prawa karnego i procedury karnej jest atutem, ale nie jest konieczna. Celem przedmiotu nie jest bowiem omówienie przepisów, ale analiza zjawisk w kontekście prawno-społecznym. Kryminologia stosowana to przedmiot, którego celem jest przybliżenie studentom zagadnień związanych ze stosowaniem prawa karnego i procedury karnej w praktyce, z polityką karną i kryminalną. Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach wykładowo-dyskusyjnych, jak również i w wizytach studyjnych do instytucji, które na co dzień działają we wskazanych obszarach, przykładowo do zakładów karnych. Standardowym elementem zajęć jest również przeprowadzenie debaty oksfordzkiej na wybrany przez studentów temat. Wizyty studyjne dostosowywane są do zainteresowań grupy i obecnej sytuacji w polskiej polityce kryminalnej. Kryminologia stosowana stanowi praktyczne uzupełnienie wiedzy teoretycznej, którą studenci będą zdobywać na przedmiocie kryminologia ogólna. Podczas zajęć omawiane będą konkretne zjawiska związane z przestępczością, studenci będą mieli szanse rozwiązywać kazusy, analizować rzeczywistość z perspektywy procesu karnego, a także będą mogli szlifować takie umiejętności jak argumentacja prawnicza. Kryminologia to przedmiot, który w sposób szczególny przyda się przyszłym prokuratorom, adwokatom i sędziom. Pozwala bowiem zrozumieć zagadnienie przestępczości, a także uczy praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu prawa i procedury karnej, a także wielu innych dziedzin prawa.

Literatura:

Błachut, J. Gaberle A. Krajewski, K., Kryminologia, Infortrade, Gdańsk

1999 i wyd. n.

Bauman, Z., Globalizacja, tłum. E. Klekot, PIW Warszawa 2000.

Becker, G, Dar strachu, tłum. A. Janowski, Media Rodzina, Poznań,

1998.

Becker, H.S, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara,

PWN Warszawa 2009.

Bourdieu, P, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa

Warszawa 2004.

Bułat K & al., Kryminologia, repetytorium, Oficyna Wolter Kluwer,

Warszawa 2010

Christie, N., Granice cierpienia, tłum. L. Falandysz, Wiedza Powszechna,

Warszawa 1982.

Christie, N., Dogodna ilość przestępstw, tłum. M Płatek, Polskie

Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.

Falandysz, L. W kręgu kryminologii radykalnej. Wiedza Powszechna,

Warszawa 1986.

Foucault, M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T.

Komendant, Spacja Aletheia, Warszawa 1993 i wyd. n.

Gilligan, J, Wstyd i przemoc, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań

2001.

Gruszczyńska, B, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty

prawnokryminologiczne, WoterKluwers, Warszawa 2007.

4

C. Hale & al. Criminology 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2009

Krajewski, K. (red.)Nauki penalne wobec problemów współczesnej

przestępczości. Oficyna, Warszawa 2007.

Levitt, S.D., Dubner, S.J., Freakomania, tłum. A. Sobolewska, Helion,

Gliwice 2005.

Pipher, M., Ocalić Ofelię. Media Rodzina of Poznań. Poznań 1999.

Rozdz.II. Zagadnienia teoretyczne dla Twojego dobra: 30-50;

Rozdz. XI. Seks i przemoc : 255-291.

Płatek, M., Skandynawskie Systemy Penitencjarne. Na tle polityk

kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,

Warszawa 2007.

Zimbardo, P, Efekt Lucyfera, tłum. A. Cybulko i in., PWN, Warszawa

2008,

Rocznik Statystyczny

Atlas Przestępczości

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- studenci będą znali podstawowe pojęcia związane z kryminologią i wiktymologią

- dowiedzą się jak funkcjonują instytucje bezpośrednio związane z wymiarem sprawiedliwości

- poznają historię stosowania kar z perspektywy teorii kryminologicznych, zarówno w Polsce, jak i na świecie

Umiejętności:

- studenci będą mogli w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę, w szczególności przy analizowaniu i rozwiązywaniu konkretnych kazusów: spraw pojawiających się w mediach, głośnych spraw z kilku ostatnich lat

- umiejętność krytycznej analizy przepisów karnych i polityki karnej

- studenci będą mieli szanse pracować nad umiejętnością budowania argumentacji prawniczej

- zapoznają się z metodami analizy statystyk kryminologicznych i będą umieli wyciągać na ich podstawie prawidłowe wnioski

- zdobędą umiejętność analizowania materiałów dotyczących przestępczości prezentowanych w mediach

Postawy:

- celem tego przedmiotu jest kształtowanie prawidłowych postaw osób, które w przyszłości będą wykonywać zawody prawnicze, w stosunku do sprawców, pokrzywdzonych i przestępczości jako takiej

- studenci wyrobią w sobie nawyk krytycznej analizy przepisów, a także rzeczywistości społecznej, w której pojawiają się zjawisko zwane przestępstwem

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziewanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziewanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.