Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia fenomenologii kryminalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S038-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia fenomenologii kryminalnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Kryminologia basics
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wybrane zagadnienia fenomenologii kryminalnej to przedmiot, którego celem jest pogłębienie wiedzy dot. poszczególnych zjawisk kryminalnych, o których ogólną wiedzę studenci zdobędą na zajęciach z kryminologii ogólnej oraz kryminologii stosowanej.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest pokazanie specyfiki poszczególnych zjawisk przestępczych, także poprzez analizowanie indywidualnych losów znanych sprawców przestępstw

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pokazanie studentom specyfiki wybranych zjawisk kryminalnych i zachowań przestępczych konkretnych sprawców (także przez pryzmat ich losów, wychowania, drogi życiowej i stylu życia). Tematy poruszane na poszczególnych zajęciach będą nawiązywać do aktualnych problemów społecznych takich jak np. zachowania dewiacyjne młodzieży, radykalizacja i terroryzm, molestowanie seksualne, prostytucja, sekty. Zajęcia wymagają aktywnego udziału studentów, którzy podzieleni na kilkuosobowe grupy (w zależności od liczby osób na zajęciach) będą mieli zadanie omówić wybrane przez siebie zjawisko wg wzoru:

a. przedstawienie historii konkretnego sprawcy

b. scharakteryzowanie zjawiska – omówienie teoretyczne (z analizą na ile wskazany wyżej przykład jest typowy, gdzie są odstępstwa)

c. przedstawienie dostępnych statystyk – analiza rozmiarów oraz ciemnej liczby danego zjawiska

d. przegląd adekwatnych teorii kryminologicznych

e. dyskusja

Każda z grup będzie wcześniej konsultowała swoją koncepcję z osobą prowadzącą zajęcia pod kątem ujęcia tematu oraz literatury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Błachut, A.Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Infortrade, Gdańsk 1999 i wyd. n.

2. Nowe kierunki w kryminologii E. Drzazga, M. Grzyb (red.) Wyd.Scholar, Warszawa 2019

Literatura oraz filmografia do poszczególnych zajęć zostanie podana na zajęciach. Dla przykładu:

a. Zachowania dewiacyjne młodzieży

Film:

- Sala samobójców (2011)

- Czesc Tereska (2001)

- Plac zabaw (2016)

Literatura:

- S. Łubiński Ballada o Januszku, Warszawa 1979

- J. Grzyb, Igor Zaleski Całe życie kradłem. Opowieść o człowieku, który spędził w więzieniu 35 lat i nie stracił poczucia humoru, wyd. TheFacto 2013

b. Radykalizacja i terroryzm, w tym terroryzm tzw. „samotnego wilka”.

Literatura:

- Å. Seierstad Jeden z nas. Opowieść o Norwegii. Wyd. W.A.B. 2015

- Å. Seierstad Dwie siostry. Wyd. W.A.B. 2018

- S.Perry, B. Hasisi Rational Choice Rewards and the Jihadist Suicide Bomber, Terrorism and Political Violence , Volume 27, 2015, Issue 1

Film:

- Manhunt: Unabomber, (serial 2017)

c. Sekty.

Literatura:

L. Right, Droga do wyzwolenia. Scjentologia, Holywood i pułapki wiary. Wyd. Czarne 2015

E. Guzik-Makaruk Sekty religijne w Polsce. Studium prawno-kryminologiczne. wyd. Kodeks Sp. Z o.o. 2004

Film:

Dziecko Rosemary (1968)

d. Stalking

Literatura: D. Woźniakowska - Fajst, Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne, Warszawa 2019

Film:

Fatalne zauroczenie (1987)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- studenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat wybranych zjawisk kryminalnych i zachowań przestępczych konkretnych sprawców

- poznają historie życia konkretnych sprawców, z uwzględnieniem czynników indywidualnych i środowiskowych, które wpływały na ich losy, drogi życiowe i styl życia

Umiejętności:

- studenci będą umieli w praktyce wykorzystywać wiedzę dot. teorii kryminologicznych zdobytą na zajęciach z kryminologii ogólnej i kryminologii stosowanej do analizy zachowań poszczególnych sprawców (zarówno tych omawianych na zajęciach, jak i innych np. prezentowanych w mediach),

Postawy:

- studenci będą świadomi jak wiele czynników wpływa na fakt, iż człowiek popełnia/decyduje się popełnić przestępstwo,a także na to, że w przestrzeni społecznej występują zachowania kryminalne

- studenci wyrobią w sobie nawyk krytycznej analizy rzeczywistości społecznej, w której pojawiają się zjawiska zwane przestępstwem, a w konsekwencji nawyk krytycznej analizy obowiązujących regulacji karnych pod kątem tego na ile rzeczywiście przy ich pomocy można skutecznie zapobiegać przestępczości lub skutecznie na nią reagować

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają przedmiot na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz przygotowanej w kilkuosobowych grupach prezentacji/zajęć poświęconej wybranemu zjawisku kryminalnemu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziewanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziewanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.