Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwalczanie przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S039-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Kryminologia basics
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przestępczość oraz metody jej zwalczania są jednym z zagadnień, które z jednej strony wzbudzają zainteresowanie opinii publicznej a z drugiej to obszar, na temat którego funkcjonuje niesłychanie wiele mitów, stereotypów oraz obiegowych 'alternatywnych faktów'. Oprócz tego to przykład przecinania się wiary, ideologii oraz przekonania o rzeczywistości z rzeczywistością taką jaka ona jest.

W ramach zajęć wyborażenie studentów o tym co tak naprawdę wpływa na przestępczość a co stanowi jedynie 'pobożne życzenie' będzie wielokrotnie konfrontowane z wynikami badań. Omówione też będą sposoby prowadzenia takich badań oraz to jak dane statystyczne lub wyniki badań mogą być wykorzystywane do manipulowania opinią publiczną.

Wiedza o skutecznych metodach zwalczania przestępczości (różnych jej typów) może być pomocna zarówno w przypadku wykonywania zawodu związanego z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, jak również w życiu prywatnym oraz wyborów dokonywanych w sferze publicznej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiane są aspekty społeczne, kulturowe oraz prawne zwalczania przestępczości na przykładzie szczegółowych zagadnień z zakresu tej tematyki.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy szerokiego obszaru kryminalistyki, kryminologii i prawa obejmującego różnorodne zagadnienia związane z tematyką zwalczania przestępczości. Na zajęciach omawiane są różne podejścia do zwalczania przestępczości – za każdym razem w oparciu o konkretne rozwiązania przyjmowane w kraju i zagranicą. Każde prezentowane rozwiązanie przedstawiane jest przez pryzmat kosztów i korzyści związanych z jego wykorzystaniem. Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki zwalczania przestępczości w oparciu o wyniki rzetelnych badań oraz skonfrontowanie ich z obiegowymi prawdami, oraz tzw. 'alternatywnymi faktami'. Ponadto studenci uzyskują wiedzę o konkretnych rozwiązaniach i podstawach teoretycznych ich wdrażania.

Literatura:

Materiały przekazywane przez prowadzącego w toku zajęć w tym obowiązujące akty prawne.

Wybrana literatura:

Waszkiewicz, P. (2015). Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Warszawa-Newark.

Kusztal, J. (2011). Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, Probacja 4.

Sosik, R. (2017). Problematyka stosowania prowokacji w celu ujawnienia przestępstw o charakterze pedofilskim. Studia Iuridica Lublinensia, 26(4).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia z poszczególnych dziedzin zwalczania przestępczości.

2. Rozumie znaczenie społeczne i prawne wyboru konkretnych metod zwalczania przestępczości, w tym ich implikacje dla praw człowieka i wolności obywatelskich.

3. Poznaje podejścia do tematyki zwalczania przestępczości przyjmowane w różnych krajach.

Umiejętności:

1. Umie ocenić celowość prowadzenia działań z zakresu zwalczania przestępczości.

2. Umie dokonać analizy poprawności doboru konkretnych metod dla osiągnięcia zakładanych celów.

3. Umie przeanalizować przydatność poszczególnych sposobów zwalczania przestępczości w praktyce polskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności i zaliczenia pisemnego.

Zaliczenie pisemne: test pytań otwartych oraz studium przypadku.

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 20%

końcowe zaliczenie pisemne - 80%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziewanowska, Paweł Waszkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Waszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.