Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sądowa kontrola administracji (modele i procedury)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S042 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Sądowa kontrola administracji (modele i procedury)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Sądowa kontrola administracji (modele i procedury) jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu sądowej kontroli administracji. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania sądowej kontroli administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów sądowej kontroli administracji. Celem jest ukazanie różnych modeli tej kontroli, jak również istotnych cech polskiego modelu sądowej kontroli administracji. Poddane analizie zostaną normy prawne determinujące wykonywanie tej kontroli - zakres przedmiotowy kontroli sądowej, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje tej kontroli.

Pełny opis:

1. Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego. Modele sądowej kontroli administracji.

2. Miejsce sądów administracyjnych w systemie organów państwa

3. Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej. Przesłanki dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej.

4. Przesłanki dopuszczalności zaskarżenia. Skarga, sprzeciw oraz wniosek do sądu administracyjnego.

5. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego.

6. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego.

6. Postępowanie przed sądem I instancji.

7. Orzeczenia sądowe.

8. Środki odwoławcze: skarga kasacyjna, zażalenie, skarga o wznowienie, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

postępowanie przed NSA; mechanizm orzekania przez NSA oraz orzeczenia NSA.

9. Działalność uchwałodawcza NSA.

10. Funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądów administracyjnych.

Literatura:

1. P. Przybysz, Instytucje prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Warszawa 2020;

2. T. Woś (red.), H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, wyd. 8, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach sądowej kontroli administracji

- ma pogłębioną wiedzę o procedurach sądowej kontroli administracji

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu sądowej kontroli administracji do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze sądowej kontroli administracji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy dotyczące sądowej kontroli administracji związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie sądowej kontroli administracji.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru po zakończeniu przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.