Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia odpowiedzialności represyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S050 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia odpowiedzialności represyjnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczów z ewolucją odpowiedzialności o charakterze represyjnym od czasów starożytnych do współczesności. Uwzględnione zostaną również okresy, w których nie rozróżniano odpowiedzialności represyjnej od odszkodowawczej i postawione zostanie pytanie na ile te dwa reżimy są współcześnie od siebie odseparowane.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie rozwoju zasad odpowiedzialności represyjnej od starożytności do czasów współczesnych.

Omawiane zagadnienia dotyczyć będą ewolucji pojęcia przestępstwa, winy w ujęciu obiektywnym i subiektywnym i ewolucji zasad odpowiedzialności.

Pełny opis:

Rozwój prawa karnego jako regulatora zachowań ludzkich jest ściśle powiązany z dominującą w danym momencie kulturą i mentalnością. Podlegało ono daleko idącym przemianom w toku dziejów. Odnieść to można także do zasad odpowiedzialności i zasad represji za popełnione czyny. Konwersatorium "Historia odpowiedzialności represyjnej" ma za zadanie przybliżyć ewolucję zasad odpowiedzialności od czasów antycznych do współczesności. Przybliżony zostanie rozwój poszczególnych elementów tej odpowiedzialności (pojęcia przestępstwa, winy, związku przyczynowego), a także zasad represji karnej za popełnione przestępstwa. W ramach zajęć podjęty zostanie również problem przyczyn ukształtowania odpowiedzialności represyjnej w poszczególnych epokach oraz postulaty szkół prawa

karnego w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Historia państwa i prawa polskiego, red. J. Bardach, t. I-IV

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I-IV, Kraków 1997

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- znać podstawowe elementy kształtujące odpowiedzialność represyjną w różnych okresach

- rozumieć przyczyny ewolucji odpowiedzialności represyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z dyskusją ze studentami i ilustrowane kazusami zarówno historycznymi jak i współczesnymi, które rozwiązywane są wspólnie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Konieczniak, Adam Moniuszko, Monika Płatek, Piotr Pomianowski
Prowadzący grup: Adam Moniuszko, Monika Płatek, Piotr Pomianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie rozwoju zasad odpowiedzialności represyjnej od starożytności do czasów współczesnych.

Omawiane zagadnienia dotyczyć będą ewolucji pojęcia przestępstwa, winy w ujęciu obiektywnym i subiektywnym i ewolucji zasad

odpowiedzialności.

Pełny opis:

Rozwój prawa karnego jako regulatora zachowań ludzkich jest ściśle powiązany z dominującą w danym momencie kulturą i mentalnością.

Podlegało ono daleko idącym przemianom w toku dziejów. Odnieść to można także do zasad odpowiedzialności i zasad represji za

popełnione czyny. Konwersatorium "Historia odpowiedzialności represyjnej" ma za zadanie przybliżyć ewolucję zasad odpowiedzialności

od czasów antycznych do współczesności. Przybliżony zostanie rozwój poszczególnych elementów tej odpowiedzialności (pojęcia

przestępstwa, winy, związku przyczynowego), a także zasad represji karnej za popełnione przestępstwa. W ramach zajęć poodjęty

zostanie również problem przyczyn ukształtowania odpowiedzialności represyjnej w poszczególnych epokach oraz postulaty szkół prawa

karnego w tym zakresie.

Literatura:

Ameliańczyk K., Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006

Beccaria C., O przestępstwach i karach, wstęp i przekł. E. Rapapport, Warszawa 1959

Bosiacki A., Utopia – władza – prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji, 1917-1921, wyd. II, Warszawa 2012, część druga, rozdział II, Koncepcje prawa cywilnego.

Janicka D., Polska myśl prawnokarna XIX-XX wieku. Autorzy i ich dzieła, Toruń 2017.

Koredczuk J., Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 roku : z dziejów procesu karnego na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku, Wrocław 1999

Koredczuk j., Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007

Lipiński E., Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne, Lublin 2009

Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917 – 1991…, Warszawa 2012, rozdział trzeci,

Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin 2006

Makarewicz J, Kodeks karny z komentarzem Lwów Ossolineum 1932

Makarewicz J., Polskie prawo karne: część ogólna, Lwów 1919

Makowski W. Kodeks karny 1932: komentarz, Warszawa 1933

Mikołajczyk M., Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej w XVI-XVIII wieku, Katowice 1998

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego: rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy

Salmonowicz S., Europejskie kodyfikacje karne epoki Oświecenia: programy i ich realizacja, [w:] tegoż, Z wieku Oświecenia. Studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku, Toruń 2001, s. 49 – 106.

Tyszka P., Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesności człowieka (od końca V do początku IX wieku), Lublin 2010

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia w trybie zdalnym w sposób synchroniczny - odbywają się w terminach zaplanowanych dla zajęć.Narzędzia internetowe: Google Meet (spotkania) i Kampus (materiały, test).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.