Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia odpowiedzialności represyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S050-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia odpowiedzialności represyjnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczów z ewolucją odpowiedzialności o charakterze represyjnym od czasów starożytnych do współczesności. Uwzględnione zostaną również okresy, w których nie rozróżniano odpowiedzialności represyjnej od odszkodowawczej i postawione zostanie pytanie na ile te dwa reżimy są współcześnie od siebie odseparowane.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie rozwoju zasad odpowiedzialności represyjnej od starożytności do czasów współczesnych.

Omawiane zagadnienia dotyczyć będą ewolucji pojęcia przestępstwa, winy w ujęciu obiektywnym i subiektywnym i ewolucji zasad odpowiedzialności.

Pełny opis:

Rozwój prawa karnego jako regulatora zachowań ludzkich jest ściśle powiązany z dominującą w danym momencie kulturą i mentalnością. Podlegało ono daleko idącym przemianom w toku dziejów. Odnieść to można także do zasad odpowiedzialności i zasad represji za popełnione czyny. Konwersatorium "Historia odpowiedzialności represyjnej" ma za zadanie przybliżyć ewolucję zasad odpowiedzialności od czasów antycznych do współczesności. Przybliżony zostanie rozwój poszczególnych elementów tej odpowiedzialności (pojęcia przestępstwa, winy, związku przyczynowego), a także zasad represji karnej za popełnione przestępstwa. W ramach zajęć podjęty zostanie również problem przyczyn ukształtowania odpowiedzialności represyjnej w poszczególnych epokach oraz postulaty szkół prawa

karnego w tym zakresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Historia państwa i prawa polskiego, red. J. Bardach, t. I-IV

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I-IV, Kraków 1997

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- znać podstawowe elementy kształtujące odpowiedzialność represyjną w różnych okresach

- rozumieć przyczyny ewolucji odpowiedzialności represyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z dyskusją ze studentami i ilustrowane kazusami zarówno historycznymi jak i współczesnymi, które rozwiązywane są wspólnie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Konieczniak, Adam Moniuszko, Monika Płatek, Piotr Pomianowski
Prowadzący grup: Adam Moniuszko, Monika Płatek, Piotr Pomianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.