Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sprawiedliwość proceduralna/deliberatywna/dialogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S053 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Sprawiedliwość proceduralna/deliberatywna/dialogiczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu naświetlenie problemu sprawiedliwości z perspektywy współczesnych koncepcji sprawiedliwości: proceduralnej, deliberatywnej oraz dialogicznej. Osią refleksji będzie polemika z głównymi tezami teorii Rawlsa, przyjmująca za wspólny mianownik elementy dyskursywnego oraz dialogicznego ujęcia prawa.

Literatura:

1. J. Habermas, Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;

2. A. Honneth, The I in We. Studies in the Theory of Recognition, tłum. J. Ganahl, Polity Press, Cambridge 2012;

3. A. Honneth, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, tłum. J. Duraj, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków 2012;

4. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;

5. A. Rossmanith, Dialogiczna koncepcja prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia wykładu studenci przygotowują prace pisemne (krótkie eseje), odnoszące się do szczegółowych problemów poruszonych w trakcie zajęć lub wywołanych namysłem nad przedstawionymi kwestiami. Prace oceniane są z punktu widzenia umiejętności krytycznego rozumienia analizowanych stanowisk i argumentów oraz umiejętności formułowania autorskich wniosków.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.